WŁADZE UCZELNI

Jacek Henryk Nowakowski

KANCLERZ UCZELNI (ZAŁOŻYCIEL)

Stypendysta SGPiS ( dzisiejsza SGH w Warszawie) w latach 1984 – 1989. Absolwent Kijowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Tarasa Szewczenko Wydział Stosunków Międzynarodowych i Międzynarodowego Prawa. Podyplomowe studium: Zarządzanie sprzedażą i ...

Prof. dr hab. Zofia Jancewicz

Prorektor ds. nauki

Filolog, anglistka, specjalistka z dziedziny glottodydaktyki. Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz scenariuszy seriali i programów telewizyjnych upowszechniających naukę języka angielskiego na różnych ...

Dr Iwona Drabik

Prorektor ds. organizacji

Językoznawca, psycholog, absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW z zakresu filologii angielskiej i germańskiej oraz Wydziału Psychologii UW, doktor nauk humanistycznych z zakresu lingwistyki stosowanej. ...

SENAT