Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

korona3

Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/funkcjonowanie-uczelni-w-polsce-zawieszone-do-10-kwietnia

Realizacja zaplanowanego w tym semestrze programu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się nastąpi (częściowo) w trybie online.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii