Informacja o zmianach w sposobie realizacji obowiązku zdalnego nauczania w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie od dnia 15 kwietnia 2020 r.

business

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2020 r.


Informacja o zmianach w sposobie realizacji obowiązku zdalnego nauczania w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie od dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą – obowiązujących od 15 kwietnia 2020 r. do odwołania czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni – sposobów kształcenia na odległość:

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 i 528).
 2. W okresie od 15 kwietnia 2020 r. do zakończenia zawieszenia kształcenia tradycyjnego na studiach I i II stopnia i studiach podyplomowych, na Uczelni dokonuje się zmiany w organizacji sposobu kształcenia na odległość dla studentów i słuchaczy.
 3. Kształcenie na odległość będzie prowadzone w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem. Będzie polegać na udostępnianiu, wskazywaniu materiałów dydaktycznych przez wykładowców, prowadzeniu zajęć, konsultacji oraz wymiany informacji pomiędzy wykładowcami i studentami/słuchaczami za pomocą środków określonych zgodnie z niniejszą informacją.
 4. Do pracy on-line w postaci realizacji zajęć dydaktycznych będzie wykorzystywane narzędzie w postaci komunikatora ClikMeeting. Każdy student/słuchacz otrzyma stosowną wiadomość mailową z informacjami umożliwiającymi zalogowanie. Wiadomość zostanie skierowana na adres każdego studenta/słuchacza utworzony w domenie Uczelni.
 5. Kontakt z Biurem Obsługi Studenta i Administracją będzie realizowany za pomocą adresów: biuro@lingwistyka.edu.pl; dziekanat@lingwistyka.pl, Tel. 506 664 469, zaś kontakt z wykładowcami, wykraczający poza zajęcia dydaktyczne będzie realizowany na utworzone dla wykładowców w domenie Uczelni adresy poczty elektronicznej.
 6. Posiadanie przez studenta/słuchacza ograniczonego dostępu do Internetu lub słabszego komputera nie może być powodem jego wykluczenia z możliwości realizacji kształcenia zdalnego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta/słuchacza będą podejmowane indywidualne decyzje, co do sposobu realizacji nauki zdalnej.
 7. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby możliwie maksymalnie zapewnić realizację programu studiów i efektów kształcenia w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie po powrocie na Uczelnię, w ramach wymogów odnośnie danego semestru.
 8. Kształcenie na odległość odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym w danym semestrze planem zajęć (tj. według planu opublikowanego przed ogłoszeniem stanu epidemii). Podczas zajęć on-line będzie sprawdzana obecność studentów i słuchaczy na zajęciach, zaś nagrania będą archiwizowane celem weryfikacji tej obecności.
 9. Udział studentów/słuchaczy w kształceniu na odległość jest obowiązkowy. Jest to wymagana w okresie epidemii forma realizacji studiów. Podejmowane przez studentów/słuchaczy działania będą oceniane. Wykładowcy będą informować o wymaganiach, określać zakres pracy oraz warunki jej zaliczenia. Wkładowcy określą także sposób zaliczenia przedmiotu w ramach sesji egzaminacyjnej, o ile stan epidemii nie zakończy się przed planowanym terminem sesji. Istnieje także możliwość przesunięcia tego terminu, o czym Uczelnia będzie informować.
 10. O ocenach, studenci będą informowani poprzez wpis w Wirtualnym Dziekanacie.
 11. Aby uporządkować korespondencję i wymianę informacji:
  1. w sprawie pytań dotyczących treści kształcenia, wymagań edukacyjnych proszę zwracać się do wykładowców prowadzących zajęcia oraz do prorektora ds. nauki, dr Anny Jaroch;
  2. w sprawach związanych z organizacją kształcenia zdalnego na poziomie danego semestru, w sprawie dostępu do komunikatora ClickMeeting – do Sebastiana Cybulskiego (scybulski@lingwistyka.edu.pl i Marcina Najdyhora (marcin.najdyhor@cyber.pl)
  3. w sprawach pilnych proszę kontaktować się z Biurem Obsługi Studenta.
 12. Dopuszcza się, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykładowcy inną formę realizacji kształcenia zdalnego, o czym studenci/słuchacze będą informowani.
 13. Korzystanie ze zdalnego nauczania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów danego narzędzia na zasadach określanych przez tych administratorów w publikowanych przez nich regulaminach.
 14. Przetwarzanie danych osobowych wykładowców, studentów/słuchaczy, w tym ich wizerunku, udostępnianych w związku z korzystaniem z narzędzi umożliwiających realizację obowiązku kształcenia on-line przez Uczelnię odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących na Uczelni i jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 niniejszej informacji.
 15. Należy przestrzegać dobrych praktyk rekomendowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pomagających zachować bezpieczeństwo danych podczas nauki online:
  1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
  2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware
  3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
  4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
  5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
  6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
  7. Nie zapisuj haseł na kartkach.
  8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
  9. Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
  10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
  11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
  12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
  13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
  14. Wykonuj regularne kopie zapasowe.
  15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
  16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
  17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
  18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
  19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
  20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.
ZAŁĄCZNIKI

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID