Kolejna POZYTYWNA opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

pka

W ostatniej ocenie, wydanej we wrześniu b.r. Polska Komisja Akredytacyjna potwierdziła, że proces kształcenia realizowany w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie umożliwia studentom kierunku filologia osiągnięcie założonych efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia, a jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej.

Oznacza to, że po raz kolejny otrzymaliśmy ocenę pozytywną.