Komunikat w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów PNJ/DKJ

garnitur

Informujemy, że egzaminy z PNJ/DKJ zostaną przeprowadzone na terenie uczelni, w siedzibie Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w terminach podanych w odrębnych komunikatach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wobec zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 egzaminy  będą odbywać się z zachowaniem wszelkich procedur zwiększających bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie uczelni, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące przepisy prawa oraz  wytyczne.

Pełna informacja ws egzaminów

 

 

ZAŁĄCZNIKI