Konstytucja dla Nauki w języku angielskim

actof2

Konstytucja dla Nauki przetłumaczona na język angielski

ACT of 20 July 2018 The Law on Higher Education and Science
https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-w-jezyku-angielskim

Załącznik:
ACT of 20 July 2018