„Language and Literary Studies of Warsaw”

lalsow

„Language and Literary Studies of Warsaw”, rocznik naukowy Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, powstał w roku 2011. Prezentujemy artykuły obejmujące różne aspekty lingwistyki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, jak i związanych z kulturą i historią.

Nasz rocznik jest czasopismem dwujęzycznym: przyjmujemy do druku artykuły w języku polskim i angielskim.

Od początku istnienia pisma staramy się trzymać najwyższych standardów wydawniczych – decyzje o publikacji podejmujemy na podstawie tzw. ślepych recenzji wyłącznie recenzentów zewnętrznych.

Nasze pismo zostało umieszczone na listach ERIH+ oraz ICI. Od roku 2013 znajduje się na liście czasopism MNiSW, obecnie za publikację w roczniku można uzyskać 20 punktów.