ZAPROSZENIE NA SOBOTĘ AKADEMICKĄ W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

j

W dniu 21 marca 2020 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota AKADEMICKA”, w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, po wcześniejszej rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Sobota AKADEMICKA skierowana jest do wszystkich cudzoziemców podejmujących studia na terytorium Polski zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/sobota-akademicka-21032020-r—z-kompletny-wniosek-o-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-na-umwionej-wizycie