Zarządzenie Nr 04/2020 Rektora Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

zarzadzenie

Zarządzenie Nr 04/2020 Rektora Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Odwołuje się zajęcia dydaktyczne i wydarzenia o charakterze otwartym na terenie Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19 do 15 maja 2020 roku. W tym okresie odbywa się nauka i praca zdalna,  z wyłączeniem przypadków, gdyby praca była niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

(…) Sposób kształcenia na odległość określa Załącznik nr 1 ,,Informacja o zmianach w sposobie realizacji obowiązku zdalnego nauczania
w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie od dnia 15 kwietnia 2020 r.”
(…).

<<Tekst Zarządzenia>>