Zarządzenie Nr 05/2020 Rektora Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 roku

zarzadzenie1

Zarządzenie Nr 05/2020 Rektora Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Odwołuje się zajęcia dydaktyczne i wydarzenia o charakterze otwartym na terenie Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wywołującego  chorobę COVID-19  do 24 maja 2020 roku. W tym okresie odbywa się nauka i praca zdalna,  z wyłączeniem przypadków, gdyby praca była niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

(…) Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia, w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, może odbywać się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację (…).

<<Tekst Zarządzenia>>

ZAŁĄCZNIKI