Zarządzenie Nr 06/2020 Rektora Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku

law

Zarządzenie Nr 06/2020 Rektora Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku
(…) W tym okresie odbywa się nauka i praca zdalna,  z wyłączeniem przypadków, gdyby proces kształcenia i  weryfikacja efektów uczenia się (realizacja egzaminów) wymagała realizacji w sposób tradycyjny na terenie Uczelni, a praca była niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. W trybie ogólnie przyjętym będzie na bieżąco przekazywana informacja w tym zakresie (…).

<<Tekst Zarządzenia>>