AKTY PRAWNE

LP NAZWA TYP POBIERZ
1 Statut Lingwistycznej Szkoły Wyższej z dnia 16 grudnia 2016 r. pdf pobierz »
2 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst ujednolicony pdf pobierz »
3 Rozporządzenie MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pdf pobierz »