Anglistyka

Studia o profilu praktycznym na kierunku filologia angielska.

#

ANGLISTYKA

(język angielski)

Anglistyka

PARAMETRY I FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej i niestacjonarnej-wieczorowej.
 • Czas trwania studia I stopnia - trzy lata studia II stopnia - dwa lata
 • Tryb studiów Stacjonarne/Niestacjonarne/Wieczorowe
 • Dni nauki Pon. – Pt. – stacj. / Pt. – Ndz. – niestacj. Pon., Śr.,Pt- Wieczorowe

ABSOLWENT ANGLISTYKI

Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii angielskiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata/magistra na kierunku filologia.

Absolwent anglistyki - specjalizacja nauczycielskia:

 •  Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 •  Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).
 •  Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 •  Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 •  Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 •  Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 •  Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 •  Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

Absolwent anglistyki - specjalizacja tłumaczeniowa:

 •  Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 •  Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 •  Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.

  Absolwent anglistyki - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa:

  •  Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.
  anglistyka warszawa

  Absolwent anglistyki - specjalizacja komunikacja w biznesie i administracji:

  •  Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
  •  Biegle posługuje się biznesowym językiem angielskim w mowie i w piśmie.
  •  Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
  •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

  WYŚWIETL EFEKTY KSZTAŁCENIA

  dla kierunku filologia angielska I stopnia - profil praktyczny

  WYŚWIETL EFEKTY KSZTAŁCENIA

  dla kierunku filologia angielska II stopnia - profil praktyczny

  SKONTAKTUJ SIĘ Jeśli masz pytania dotyczące oferty studiów, przebiegu, terminów rekrutacji lub innych kwestii - napisz do nas!

  Formularz kontaktowy

  Twoje zgody

  Google Analytics

  Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

  _ga,_gat,_gid

  Sales Manago

  Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

  _smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

  Google

  W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

  NID