Czy Angielski jest łatwy do nauczenia się?

Czy Angielski jest łatwy do nauczenia się

Trudno jest nam uczyć się i mówić po angielsku, ponieważ przywykliśmy do używania niewłaściwych metod uczenia się. Mamy tendencję do nadmiernej analizy każdego aspektu języka angielskiego z punktu widzenia gramatyki i zbytnio skupiamy się na nieprawidłowościach języka.

Czy jesteście w stanie wskazać język, w którym nie występują żadne nieprawidłowości, z wyjątkiem sztucznych, takich jak Esperanto? Mowa tu oczywiście o praktyczne, codzienne użytkowanie języka. Czy każda wypowiedź w języku angielskim wykorzystuje skomplikowane konstrukcje gramatyczne?

Czasowniki nieregularne, rzeczowniki nieregularne, tysiące czasowników frazowych, setki reguł gramatycznych i wyjątki od tych reguł, nieregularności ortograficzne – lista jest długa. Czy to automatycznie sprawia, że nauka angielskiego jest trudna? Nie!

Wszystko zależy od zrozumienia jak zbudowany jest język angielski i jak jest on wykorzystywany w życiu codziennym a nie w użyciu stricte uniwersyteckim.

Pamiętajcie też, że nie twierdzimy, że angielski jest NAJPROSTSZYM językiem do nauki. Nie robimy tu żadnych porównań, zamierzam jedynie wymienić fakty o języku angielskim, które ilustrują, jak łatwo jest się uczyć i mówić po angielsku.

UWAGA! Ten tekst nie ma za zadanie stawiać wytycznych do nauki języka angielskiego w modelu szkolnym, lub uniwersyteckim. Jest to jedynie tekst mający na celu uświadomienie czytelnikowi poziomu skomplikowania nauki języka angielskiego w sposób praktyczny.

 

Powód 1: Angielski jest językiem neutralnym pod względem płci

 

Jak już zapewne wiesz, rzeczowniki angielskie nie występują w konkretnych rodzajach – nie istnieje coś takiego jak żeński, męski czy nijaki, co sprawia, że ​​dość łatwo jest zapamiętać i używać dowolnego nowego rzeczownika angielskiego.

Istnieją jedynie konkretne formy, takie jak: „man”, „father”, „husband”, „woman”, „girl”, czy „person”, które ze względu na swoje znaczenie, posiadają sztywno przypisane formy płciowe.

Anglik nie głowi się nad tym czy lampa, stół lub krzesło określać jako ta, ten czy to. Po co utrudniać sobie życie…

 

Powód 2: Koniugacja czasownika jest dość prosta

 

Nawet jeśli nienawidzisz nieregularnych czasowników angielskich, musisz przyznać, że DOWOLNY czasownik dla odpowiedniej osoby jest dość prosty w odmianie! Czasownik pozostaje taki sam, z wyjątkiem trzeciej osoby w liczbie pojedynczej, w której otrzymuje zakończenie, które jest albo „-s”, albo „-es” – po prostu nie może być prostsze!

Wracając do czasowników nieregularnych – nie zaprzeczę, że opanowanie ich zajmuje trochę czasu, ale zdziwisz się, kiedy dowiesz się, ile z nich nie jest tak naprawdę używanych! Największa część tabeli czasowników nieregularnych jest w większości nieistotna dla przeciętnego adepta języka angielskiego. Nie marnuj czasu na wkuwanie ich, a następnie narzekanie, że są zbyt trudne do zapamiętania!

 

Powód 3: Koniugacja rzeczownika jest jeszcze prostsza!

 

Jeśli chodzi o odmienianie angielskich rzeczowników, właściwie jedyną rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że dopełniacz saksoński wymaga apostrofu i litery „s” dołączonej na końcu, jak na „stronie Robby’ego” – Robbie’s.

Poza tym WSZYSTKIE rzeczowniki angielskie pozostają nietknięte, niezależnie od przypadku gramatycznego, i osobiście uważam, że jest to naprawdę przydatne, ponieważ możesz być pewny, że nie możesz się pomylić, używając rzeczownika w zdaniu.

Rzeczywiście, musisz używać odpowiednich przyimków (at, to, in, on, with, under itp.), Które wskazują na gramatykę w języku angielskim, ale dla mnie jest to o wiele łatwiejsze niż koniugacja faktycznego rzeczownika!

 

Powód 4: Istnieją tylko dwa rodzaje przedimków – nieokreślone „A” lub „An” i określone „The”!

 

Jedynymi używanymi przedimkami są nieokreślone „a” lub „an” oraz określone „the” i są używane z KAŻDYM angielskim rzeczownikiem. Tutaj nie ma wyjątków!

A dla tych z was, którzy narzekają na to, jak trudno jest wiedzieć, kiedy należy użyć danego przedimku – ta trudność jest tylko pozorna.

W rzeczywistości istnieje kilka prostych zasad rządzących korzystaniem z angielskich przedimków, a reszty można się nauczyć kontekstowo poprzez naukę angielskich kolokacji i sposób działania słów w określonych sytuacjach.

 

Powód 5: Niemal każdy długi czasownik ma prostą wersję – czasownik frazowy!

 

Większość ludzi myśli o czasownikach frazowych jako czymś, czego trzeba się uczyć za karę…

Widzicie – chodzi o to, że musisz nauczyć się jednego czasownika i trzech jego różnych odmian frazowych, na przykład, zamiast uczyć się trzech wyrafinowanych czasowników angielskich.

Oto przykład – czasowniki frazowe „odłóż”(put off), „zgasić”(put out) i „znosić”(put up with) pozwolą ci nauczyć się następujących dłuższych czasowników „odłożyć”(postpone), „odróżnić”(distinguish) i „tolerować”(tolerate).

Nie zaprzeczę, że wielu ludziom bardzo trudno jest zapamiętać i używać czasowników frazowych, ponieważ wszystkie wyglądają podobnie, ale z drugiej strony – nie będziesz mieć takich problemów, jeśli nauczysz się ich kontekstowo i tylko jednego czasownika frazowego na raz.

 

Powód 6: Do przeprowadzenia rozmowy potrzebujesz znajomości zaledwie jednego czasu

 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że istnieje jeden czas gramatyki angielskiej, którego można używać w odniesieniu do niemal każdego wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, dzięki czemu każdy początkujący uczeń języka angielskiego może naprawdę łatwo mówić.

Chodzi o Present Progressive. Ludzie używają go przez cały czas, aby rozmawiać o:

  • Przeszłych wydarzeniach – „So, I’m DRIVING to work and then suddenly I’m RUNNING out of gas”
  • Trwające działania – “I’m DRIVING to work right now, I can’t really talk!”
  • Proste prawdy – “Normally I’m DRIVING to work with my colleague”
  • Plany na przyszłość – “I’m not DRIVING to work on Monday because we’re GOING out Sunday night!”

 

Tak, wiem, że zaczniecie się kłócić się w sekcji komentarzy, że każdy czas gramatyki angielskiej ma swoje miejsce i że używanie Present Progressive we wszystkich sytuacjach nie będzie brzmiało w 100% poprawnie.

Chodzi o to – na wczesnym etapie mówienia po angielsku uczniowie mogą wyrażać swoje myśli z pomocą Present Progressive i ujdzie im to płazem w rozmowie z native speakerem. Dlaczego? Bo będzie w stanie zrozumieć ich przekaz.

 

Powód 7: Używanie rzeczowników jako przymiotników pozwala po prostu sklejać słowa

 

Inną mało znaną cechą gramatyki angielskiej, o której wiele osób nie myśli na codzień, jest fakt, że nie trzeba stosować dopełniacza przy opisywaniu relacji między dwoma lub więcej obiektami.

To „car engine” – nie „car’s engine”.

„Fuel consumption” jest właściwie prawidłowe zamiast „fuel’s consumption”.

A jeśli powiesz „government’s tax’s income”, to nadmiernie komplikujesz sytuację – w rzeczywistości jest to po prostu „government tax income”.

I widzisz – dla rodzimych użytkowników języka angielskiego jest to po prostu zdrowy rozsądek i nie postrzegaliby tego jako czegoś specjalnego. Z drugiej strony, dla obcokrajowców mówiących po angielsku, jest to po prostu niesamowita funkcja językowa, która pozwala mi zrezygnować z wszelkiej analizy przy opisywaniu przedmiotów i pojęć!

 

Powód 8: 60% angielskiego słownictwa pochodzi z francuskiego i łaciny!

 

Jeśli nie mówisz w żadnym języku europejskim, fakt ten nie miałby dla ciebie większego znaczenia, ale po prostu nie można zaprzeczyć, że istnieją miliony ludzi, którzy mówią w językach, z których angielski bardzo się pożyczył!

Studenci pochodzący z  Włoch bardzo łatwo uczą się tych wszystkich wymyślnych angielskich terminów z tego prostego powodu. Wielu z nich pochodzi z łaciny, która, jak wszyscy wiemy, jest poprzednikiem współczesnego języka włoskiego.

To samo można powiedzieć o języku francuskim, który również przyczynił się do rozwoju angielskiego, a jeśli jesteś Francuzem próbującym nauczyć się języka angielskiego, zadanie zbudowania słownictwa będzie dla ciebie o wiele łatwiejsze!

Uczyłeś się wcześniej języka Włoskiego lub Francuskiego? Angielski będzie dla ciebie o wiele prostszy!

 

Powód # 9: Wiele nowych słów powstało w oparciu o język angielski

 

Prostym faktem jest to, że angielski znacznie przyczynił się do ewolucji prawie każdego języka na świecie dzięki międzynarodowemu słownictwu, które jest szczególnie rozpowszechnione w dziedzinie biznesu, technologii i nauk społecznych – by wymienić tylko kilka.

Język Polski jest pełen angielskich słówek, zaczynając od „menadżera”, a kończąc na „komputerze”. Nie sposób uciec od zapożyczeń. Warto jednak zdawać sobie sprawę z ich pochodzenia i tego jak mogą ułatwiać nam naukę rozumienia słów w innym języku.

Nie mówię tu tylko o językach europejskich – KAŻDY język na świecie zapożycza się z angielskiego, oto tylko kilka przykładów:

Japoński: „bijinesu ビ ジ ネ ス” – „biznes” (Bi ji ne su)

Arabski: „tiknulu Z yaa تكنولوجيا” – „technologia” (taknuluji)

Hindi: „स्कूल” – „szkoła” (skool)

Możemy zatem wyciągnąć prosty wniosek, że niezależnie od języka ojczystego zawsze będziesz mieć przewagę w języku angielskim, ponieważ jest mnóstwo angielskich słów, które znasz!

 

Powód # 10: Większość angielskich słów działa zarówno jako rzeczownik, jak i czasownik!

 

Jeśli się nad tym zastanowić, to DOWOLNE angielskie słowo działa zarówno jako rzeczownik, jak i czasownik, a dla studenta angielskiego oznacza to, że nie trzeba uczyć się dwóch słów, aby opisać zarówno przedmiot, jak i związane z nim działanie !

Wybierzmy przypadkowe angielskie słowo, powiedzmy… słowo „head”, prawda? Teraz wszyscy mamy głowę na ramionach, ale czasami niektórzy z nas mogą być w stanie poprowadzić spotkanie, na przykład, w którym to przypadku rzeczownik „head” staje się czasownikiem „to head”, co oznacza „nadzorować”(supervise).

Kolejny przykład – słowo „shoulder”. Oczywiście to kolejna część ciała, prawda? Ale czy wiesz, że możesz łatwo użyć tego samego słowa, aby opisać aktywność, gdy naciskasz na coś za pomocą ramion? Oto typowy sposób opisania, jak ktoś przedziera się przez gęsty tłum: „Przebił się przez tłum…” (He shouldered his way through the crowd…). Przydatne, prawda? Nie musisz szukać odpowiedniego czasownika, ponieważ sam rzeczownik „shoulder” działa tutaj jako czasownik!

Można by podawać podobne przykłady, ale wystarczy powiedzieć, że ta funkcja języka angielskiego jest naprawdę fajna, ponieważ eliminuje potrzebę nauki dodatkowego słownictwa!

 

Jeśli wierzysz, że angielski jest trudnym językiem do nauki –to zastanów się ponownie!

 

Jeśli po prostu wyszukujesz w Google termin „Dlaczego angielski jest łatwy do nauczenia się?”, Co zaskakujące, większość wyników wyszukiwania zwraca artykuły koncentrujące się na postrzeganych TRUDNOŚCIACH języka angielskiego…

Większość osób, które twierdzą, że angielski jest trudny, to rodzimi nauczyciele anglojęzyczni i lingwiści, którzy patrzą na to z następującej perspektywy:

„Słuchaj, możesz łatwo nauczyć się mówić po angielsku, ale potem spędzisz wieczność na opanowaniu języka, ponieważ jest tego TAK DUŻO! Są ogromne, przerażające książki i słowniki gramatyki angielskiej i nie ma szans, że opanujesz wszystkie zawiłości języka w ciągu swojego życia… ”

Jeśli pójdziemy z tym bardzo wysokim standardem akademickim do restauracji w Londynie lub Liverpoolu, szybko dowiemy się, że pełna znajomość języka angielskiego i absolutne opanowanie języka jest nieosiągalne dla 90% rdzennej populacji anglojęzycznej.

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID