Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Ile zarabia tłumacz przysięgły? Takie pytanie zapewne pojawia się w głowie niejednej osoby zastanawiającej się, czy trud podjęty celem wejścia do świata profesjonalnych tłumaczeń, będzie opłacalny. I chociaż należałoby zadbać o to, by wybór kariery zawodowej nie był podyktowany jedynie zarobkami, tak warto pochylić się nad kwestią finansową potencjalnego przyszłego zawodu i zawczasu zorientować, na co tak właściwie można w nim liczyć.

 

Na wstępie niniejszego artykułu należy podkreślić, że tłumacz przysięgły jest szczególną profesją. To zawód zaufania publicznego, który podlega ustawowej regulacji – zarówno warunki dopuszczenia do zawodu, jak i zasady jego wykonywania, są ściśle określone przepisami prawnymi.

Jak jednak sprawa ma się w przypadku zarobków? Czy one również są wytyczone przez prawo? Ile zarabia tłumacz przysięgły? Przyjrzyjmy się zatem, na jakie stawki może liczyć osoba decydująca się właśnie na ten zawód.

 

Stawki tłumacza przysięgłego

 

Potencjał zarobkowy tłumacza przysięgłego warunkowany jest przeróżnymi czynnikami. W przypadku tłumaczeń komercyjnych (zwanych również tłumaczeniami rynkowymi) rozpiętość zarobków jest spora i dokładne ich oszacowanie jest trudnym zadaniem.

 

Wycena usługi rynkowej ustalana jest bowiem indywidualnie i zależna jest od wielu elementów – pożądanej przez klienta komercyjnego kombinacji językowej, rodzaju tłumaczenia, formy zatrudnienia, przyjętej stawki za stronę przeliczeniową, doświadczenia, liczby zleceń, konkurencji czy lokalizacji.

 

Również termin realizacji określonego zamówienia nie pozostaje bez wpływu na cenę tłumaczenia. Jak zatem widzimy, zarobki generowane usługami komercyjnymi są kwestią bardzo złożoną i każdorazowo wymagają indywidualnej oceny.

 

Zupełnie inaczej sprawa ma się w przypadku zleceń świadczonych na rzecz instytucji państwowych. Stawki tłumaczeń przysięgłych realizowanych na żądanie takich podmiotów są bowiem ściśle sprecyzowane przez przepisy prawa.

 

Jednak bez względu na to, czy mamy do czynienia ze zleceniem komercyjnym, czy świadczonym na rzecz instytucji państwowych, usługi tłumacza przysięgłego rozliczane są w oparciu o specjalną jednostkę – stronę przeliczeniową, na którą składa się określona liczba zss – znaków ze spacjami. Znakiem jest wszystko – litera, cyfra, znak przestankowy, znak specjalny, spacja – każdy element wprowadzony do dokumentu za pomocą klawiatury staje się składową tworzącą stronę przeliczeniową.

 

Zatem ile znaków tworzy stronę przeliczeniową? Jeżeli mamy do czynienia z tłumaczeniem dla podmiotu komercyjnego, liczba zzs tworzących jednostkę przeliczeniową ustalana jest przez każde biuro tłumaczeń w sposób indywidualny. Z reguły liczba ta waha się w przedziale od 1500 – 1800 zss. Tłumaczenie przysięgłe na rzecz instytucji państwowych jest natomiast rozliczane w ściśle określony sposób w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i wynosi 1125 zzs.

 

Nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

 

Do dnia 30 października 2019 roku wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego świadczone na rzecz podmiotów państwowych, regulowane były przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.

 

Październik okazał się jednak miesiącem sporych zmian, które stały się tematem poruszenia w środowisku branżowym. Ostatni dzień tego miesiąca wiązał się bowiem z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. Po ponad 14 latach, z dniem 31 października 2019 r., wynagrodzenia za czynności tłumaczeniowe świadczone na rzecz sądu, prokuratora, Policji oraz innych organów administracji publicznej uległy zwiększeniu.

 

Jak więc do tej pory wyceniana była praca tłumaczy przysięgłych i jak sprawa ta wygląda obecnie? Zestawmy zatem ze sobą stawki wynikające w poprzedniego rozporządzenia oraz aktualnego, obowiązującego od 31 października 2019.

 

W zależności od obranej kombinacji językowej, stawki za stronę przeliczeniową za sporządzenie tłumaczenia poświadczonego z języka obcego na język polski wzrosły następująco:

– z 23 zł na 34,50 zł za stronę przeliczeniową z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego;

– z 24,77 zł na 37,16 zł za stronę przeliczeniową z języka łacińskiego lub innego języka europejskiego (np. szwedzki);

– z 30,07 zł na 45,11 zł za stronę przeliczeniową z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim (np. islandzki);

– z 33,61 zł na 50,42 zł za stronę przeliczeniową z języka posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami (np. japoński, arabski).

 

Jak natomiast wyglądają zmiany, jakie zaszły w przypadku tłumaczeń przysięgłych z języka polskiego na język obcy? Tutaj również zaobserwować możemy zauważalne i znaczące podwyżki:

– z 30,07 zł na 45,11 zł za stronę przeliczeniową na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski;

– z 35,38 zł na 53,07 zł za stronę przeliczeniową na język łaciński lub inny język europejski;

– z 40,69 zł na 61,04 zł za stronę przeliczeniową na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim;

– z 49,54 zł na 74,31 zł za stronę przeliczeniową na język posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami.

 

Warto mieć na uwadze również to, że aktualnymi wciąż pozostają specjalne okoliczności, które wpływają na kwotę stawki za stronę przeliczeniową. Finalna cena tłumaczenia zwiększa się, jeżeli mamy do czynienia z tłumaczeniem ekspresowym – a zatem takim, które dokonywane jest w dniu zlecenia, bądź tłumaczeniem przyspieszonym. Wówczas koszt tłumaczenia zwiększa się dwukrotnie. Więcej kosztuje również tłumaczenie tekstów zawierających specjalistyczną terminologię i frazeologię (stawka zwiększa się o 25% od ceny bazowej), a także tych, które są pisane odręcznie, bądź w wyniku zniszczenia stają się trudne do odczytania.

 

Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia nastąpiły również w płaszczyźnie tłumaczeń ustnych. Ogólna zasada obliczania kwoty należnej za ten rodzaj tłumaczeń pozostała niezmieniona (+30% do bazy – stawki tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na obcy). Wzrost odnotowany został natomiast w przypadku stawki za tłumaczenia ustne przyspieszone – z 30% na 100%. Wprowadzono także dodatkową opłatę za tłumaczenia w porze nocnej – wówczas dopłata wynosi 20% 

 

Zestawiając ze sobą poprzednie oraz obowiązujące od 31 października stawki ustawowe zauważamy zatem wzrost w każdej grupie językowej, którego wartość minimalna wynosi 11zł (pierwsza grupa językowa), natomiast maksymalna – aż 25 zł (czwarta grupa językowa).

 

I chociaż w przypadku języków takich jak angielski czy niemiecki, wzrost ten może pozornie wydawać się niewielki, tak pamiętajmy, że strona przeliczeniowa tłumaczeń przysięgłych to jedynie 1125 zzs. Z reguły dokumenty przeznaczone do tłumaczeń są natomiast o wiele dłuższe i w obliczu takich zleceń aktualne stawki prezentują się korzystnie dla tłumaczy, a wprowadzone zmiany będą zdecydowanie bardziej widoczne i odczuwalne (różnica w cenie jednostkowego zlecenia oscylować może nawet w granicach kilkuset złotych).

 

Jednocześnie warto dodać, że zmiany wynikające z rozporządzenia dotyczą jedynie usług świadczonych na żądanie instytucji państwowych. Podwyżki nie dotyczą stawek usług świadczonych dla podmiotów komercyjnych, które za każdym razem ustalane są indywidualnie.