Jakie są kryteria przyjęć na studia w Wielkiej Brytanii?

Jakie-są-kryteria-przyjęć-na-studia-w-Wielkiej-Brytanii

W porównaniu do Polski, system edukacji w Wielkiej Brytanii prezentuje się zupełnie inaczej. Dotyczy to zwłaszcza uczelni wyższych, których studenci traktowani są indywidualnie. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, a poszczególne uniwersytety dysponują wysokiej jakości zapleczem edukacyjnym. Łącznie w Anglii znaleźć można kilkaset uczelni wyższych, które umożliwiają studiowanie kilkudziesięciu tysięcy kierunków. Przed podjęciem decyzji o nauce w UK warto zapoznać się z kryteriami przyjęć oraz podstawowymi zasadami rekrutacji.

 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia w UK

 

Rekrutacja na studia w Anglii opiera się na prostych założeniach. Nabór prowadzony jest przez Univeristes and Colleges Admissions Service (UCAS). Starając się o przyjęcie na którąkolwiek uczelnię w UK, należy dokonać rejestracji przez stronę UCAS i wybrać interesujące kierunki. Kolejny krok to złożenie podania na studia w Wielkiej Brytanii. Przy rekrutacji na uczelnie wyższe konieczne jest także dostarczenie odpowiednich dokumentów. Podstawę stanowi świadectwo ukończenia szkoły średniej, zawierające wykaz przedmiotów oraz ocen. Rekrutacja na studia w Wielkiej Brytanii wymaga złożenia przynajmniej jednej, a maksymalnie trzech referencji. Kandydat może poprosić o nie nauczyciela, wykładowcę lub kierownika organizacji czy fundacji w której działa. Są oni w stanie wykazać, jak potencjalny student podchodzi do swoich obowiązków i jak pracuje w zespole. Referencje powinny zawierać informacje kontaktowe do osoby je wystawiającej. Przy zamieszczaniu opinii na temat kandydata należy skupić się głównie na ocenie przygotowania na wybrany kierunek studiów. Składając papiery na kierunki artystyczne lub architektoniczne, konieczne jest również dołączenie dodatkowych dokumentów – portfolio, projektów, prac itd.

foto1-min

 

Personal Statement

 

Rekrutacja na studia w Anglii wymaga złożenia listu motywacyjnego, będącego jednym z najważniejszych dokumentów przy staraniach o przyjęcie na studia licencjackie. Jeżeli Personal Statment nie zostanie odpowiednio przygotowany, nawet przy świetnych wynikach matury można mieć problemy z dostaniem się na wymarzony kierunek. List motywacyjny powinien zawierać osobistą wypowiedź na temat tego, dlaczego właśnie ten kandydat ma zostać wybrany spośród setek innych chętnych. W Personal Statement warto zawrzeć informacje o działalności pozaszkolnej i wolontariackiej, a także pochwalić się swoim hobby. Najlepsze uniwersytety w Anglii mocno doceniają osoby realizujące swoje zainteresowania i pasje poza szkolnymi murami. Personal Statement daje przedstawicielom uczelni wgląd w charakter i motywacje kandydata, dzięki czemu mogą określić jego potencjał na danym kierunku oraz ocenić już nabyte umiejętności.

 

Znajomość języka angielskiego i średnia z matury

 

Wspólnym mianownikiem wymogów rekrutacyjnych brytyjskich uniwersytetów jest potwierdzenie przez kandydata znajomości języka angielskiego. Jednym z kryteriów oceny może być certyfikat testu językowego IELTS. Pod uwagę brany jest także wynik maturalny z języka angielskiego. W tym przypadku brane mogą być pod uwagę wyniki z matury podstawowej lub rozszerzonej, a czasem oba. Większość uczelni kieruje się średnią osiąganą z wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze, czyli ich sumę podzieloną przez liczbę. Z reguły wymagana średnia wynosi od 60 do ponad 80 proc. Część uczelni wymaga ponadto zdania od jednego do trzech przedmiotów rozszerzonych na poziomie od 50 aż po 80 proc.

foto2-min

 

Terminy rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii

 

Terminy rekrutacji na studia w UK można łatwo przegapić. Ubiegając się o miejsce na uczelni w Wielkiej Brytanii, warto skorzystać z oferty https://studiawanglii.pl/. W ten sposób zyskać można nie tylko przypomnienia o najważniejszych terminach, ale też skorzystać z kompleksowej pomocy w kwestii weryfikacji dokumentów czy wypełniania podania UCAS. Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania porad związanych z wynajmem pokoju w mieszkaniu studenckim lub akademiku, a także wsparcie przy składaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pożyczki na studia w Anglii oraz Walii.

ZAŁĄCZNIKI