Szkolenia dla pedagogów i pracowników placówek oświatowych

Szkolenia-dla-pedagogów-i-pracowników-placówek-oświatowych

Praca w oświacie to ciężki kawałek chleba. Nauczyciele prowadzą zajęcia, opiniują programy, pracują w zespołach przedmiotowych i wychowawczych. Oprócz tego wielu z nich pełni dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem i kontrolą nad poprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

 

Oferta szkoleniowa dla oświaty

 

Szeroki zakres obowiązków nauczyciela oraz dynamika zmian w prawie regulującym szkolnictwo polskie, jak i funkcjonowanie placówek oświatowych mogą powodować trudności z bieżącym nabywaniem i aktualizowaniem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków. Dużym zainteresowaniem wśród pracowników placówek oświatowych cieszą się dedykowane szkolenia dla pedagogów oraz kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi w szkolnictwie. Szkolenia ECRK LEX w Białymstoku to przykład elastycznego modelu, w którym zainteresowani mogą nabywać wiedzę i kontaktować się ze specjalistami w danej dziedzinie w wygodny dla siebie sposób. Oferta tej białostockiej firmy dostępna jest dla pedagogów i pracowników oświaty z całego kraju.

 

Elastyczna oferta szkoleniowa

 

ECRK LEX oferuje kompleksowe szkolenia z różnych dziedzin związanych z pracą nauczycieli. Dostępne są zajęcia i materiały na tematy związane z pedagogiką, powiązaną z nią dokumentacją oraz metodami ewaluacji pracy własnej i sposobów jej doskonalenia. Co więcej, ważnym elementem oferty szkoleniowej firmy są moduły dotyczące zarządzania placówką oświatową, organizacji pracy zespołowej w placówce oraz biurokracji i aktualizacji aktów prawnych regulujących funkcjonowanie tego typu organizacji. Jak wiadomo, dopełnienie odgórnych procedur jest wymogiem formalnym poprawnego funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej, a za aktualizacje dokumentów wewnętrznych i wytycznych odpowiadają nauczyciele.

 

Dostęp do wiedzy i wzorów, także przez Internet

 

Natłok bieżących obowiązków może powodować problem z udziałem w cyklicznych otwartych szkoleniach realizowanych przez firmę. Wydarzenia tego rodzaju odbywają się we wszystkich województwach w Polsce, a aktualny kalendarz i lokalizację można sprawdzić na stronie internetowej. O ile zajęcia o charakterze otwartym mogą okazać się nieodpowiednią formą dla większych grup, szczególnie składających się z personelu jednej lub powiązanych ze sobą placówek, to właściwym rozwiązaniem w takiej sytuacji są dedykowane szkolenia zamknięte. Oferta zajęć indywidualnych jest znacznie szersza od listy najpopularniejszych tematów poruszanych w ramach szkoleń otwartych. Zabiegani członkowie Rad Pedagogicznych, pracownicy administracji i dyrektorzy szkół mogą skorzystać wygodnej platformy do e-szkoleń, dostępnej 24/7.

Aktualizacja wiedzy pomimo trudnych dynamicznych warunków pracy w oświacie jest koniecznością. Oferta tej białostockiej firmy szkoleniowej, nie tylko daje dostęp do niezbędnej wiedzy, ale pozwala na korzystanie z uaktualnionej bazy wzorów oficjalnych dokumentów zgodnych z bieżącymi procedurami.

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID