Szkolenia dla pedagogów i pracowników placówek oświatowych

Szkolenia-dla-pedagogów-i-pracowników-placówek-oświatowych

Praca w oświacie to ciężki kawałek chleba. Nauczyciele prowadzą zajęcia, opiniują programy, pracują w zespołach przedmiotowych i wychowawczych. Oprócz tego wielu z nich pełni dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem i kontrolą nad poprawnym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

 

Oferta szkoleniowa dla oświaty

 

Szeroki zakres obowiązków nauczyciela oraz dynamika zmian w prawie regulującym szkolnictwo polskie, jak i funkcjonowanie placówek oświatowych mogą powodować trudności z bieżącym nabywaniem i aktualizowaniem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków. Dużym zainteresowaniem wśród pracowników placówek oświatowych cieszą się dedykowane szkolenia dla pedagogów oraz kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi w szkolnictwie. Szkolenia ECRK LEX w Białymstoku to przykład elastycznego modelu, w którym zainteresowani mogą nabywać wiedzę i kontaktować się ze specjalistami w danej dziedzinie w wygodny dla siebie sposób. Oferta tej białostockiej firmy dostępna jest dla pedagogów i pracowników oświaty z całego kraju.

 

Elastyczna oferta szkoleniowa

 

ECRK LEX oferuje kompleksowe szkolenia z różnych dziedzin związanych z pracą nauczycieli. Dostępne są zajęcia i materiały na tematy związane z pedagogiką, powiązaną z nią dokumentacją oraz metodami ewaluacji pracy własnej i sposobów jej doskonalenia. Co więcej, ważnym elementem oferty szkoleniowej firmy są moduły dotyczące zarządzania placówką oświatową, organizacji pracy zespołowej w placówce oraz biurokracji i aktualizacji aktów prawnych regulujących funkcjonowanie tego typu organizacji. Jak wiadomo, dopełnienie odgórnych procedur jest wymogiem formalnym poprawnego funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej, a za aktualizacje dokumentów wewnętrznych i wytycznych odpowiadają nauczyciele.

 

Dostęp do wiedzy i wzorów, także przez Internet

 

Natłok bieżących obowiązków może powodować problem z udziałem w cyklicznych otwartych szkoleniach realizowanych przez firmę. Wydarzenia tego rodzaju odbywają się we wszystkich województwach w Polsce, a aktualny kalendarz i lokalizację można sprawdzić na stronie internetowej. O ile zajęcia o charakterze otwartym mogą okazać się nieodpowiednią formą dla większych grup, szczególnie składających się z personelu jednej lub powiązanych ze sobą placówek, to właściwym rozwiązaniem w takiej sytuacji są dedykowane szkolenia zamknięte. Oferta zajęć indywidualnych jest znacznie szersza od listy najpopularniejszych tematów poruszanych w ramach szkoleń otwartych. Zabiegani członkowie Rad Pedagogicznych, pracownicy administracji i dyrektorzy szkół mogą skorzystać wygodnej platformy do e-szkoleń, dostępnej 24/7.

Aktualizacja wiedzy pomimo trudnych dynamicznych warunków pracy w oświacie jest koniecznością. Oferta tej białostockiej firmy szkoleniowej, nie tylko daje dostęp do niezbędnej wiedzy, ale pozwala na korzystanie z uaktualnionej bazy wzorów oficjalnych dokumentów zgodnych z bieżącymi procedurami.