JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY

JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY
Data rozpoczęcia: niedz., 2 kwietnia 2017
1250zł/48 godzin ZAPISZ SIĘ
LOKALIZACJA

Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa,Poland

KONTAKT
Course Feature
  • Grupa docelowa: lekarze,pielegniarki, pracownicy służby zdrowia
Szczegóły

umowy w j LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA ZAPRASZA NA KURS:

JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY


Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, którzy chcą pogłębiać znajomość języka angielskiego w jednorodnej grupie, złożonej z przedstawicieli tego samego zawodu. Kurs nastawiony jest na pogłębianie znajomości ogólnego języka angielskiego (general English) oraz poszerzanie słownictwa z dziedziny medycyny, farmacji oraz zdrowia publicznego (medical English). Zajęcia z zakresu medical English przygotowywane są w oparciu o autentyczne materiały naukowe.

Poziomy: A2 – B1 – B2

      Cel kursu:
  • przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności posługiwania się branżowym, specjalistycznym językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie szeroko pojętej medycyny;
  • przegląd terminologii specjalistycznej z zakresu medycyny – praca na artykułach naukowych i popularnonaukowych;
  • trening wypowiedzi z użyciem języka specjalistycznego, elementy prowadzenia wykładów i prezentacji w języku angielskim;
  • trening praktycznego posługiwania się językiem angielskim w zakresie general English – wybrane zagadnienia (np. j.angielski w podróży, j. angielski w środowisku pracy itp.)
  • omówienie wybranych zagadnień gramatycznych.

Szczegółowa tematyka zajęć jest dostosowywana do potrzeb słuchaczy. Zajęcia z zakresu medical English prowadzi lektor z wykształceniem medycznym.
Kurs obejmuje 48 godzin lekcyjnych (48 x 45min) i odbywa się: NOWA GRUPA rusza 3 kwietnia 2017 poziom: średniozaawansowany zajęcia odbywają się: 1x tyg, we wtorki, godzina 18.00-19.30, od 10 stycznia do 27 czerwca 2017
Cena kursu 1250 zł.
Więcej informacji: Monika Litwin Tel. 501 306 102