TRENING KOMPETENCJI KULTUROWYCH

TRENING KOMPETENCJI KULTUROWYCH
Data rozpoczęcia: śr., 26 października 2016 16:00 - 20:00
200ZŁ*/100ZŁ* ZAPISZ SIĘ
LOKALIZACJA

Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa,Poland

KONTAKT
Course Feature
 • Grupa docelowa: Warsztaty dla lektorów, nauczycieli języków obcych, studentów, tłumaczy.
Szczegóły
 • umowy w j Trening kompetencji kulturowych – program:
  1. Kultura
 • Rozumienie kultury.
 • Znaczenie kultury w procesie wychowania.
 • Wpływ kultury na kształtowanie osobowości człowieka.
 • Wpływ kultury na sposób zachowania i komunikowania się.
  2. Podstawowe różnice kulturowe.
 •  Kultury indywidualizmu.
 • Kultury kolektywizmu.
 • Kultury wysokiego kontekstu.
 • Kultury niskiego kontekstu.
 • Kultury hierarchiczne.
 • Kultury demokratyczne.
 • Postrzeganie czasu w kulturach.
  3. Komunikacja werbalna.
 •  Język jako element kształtowania kultury.
 • Cechy języka w wybranych kulturach.
 • Dobór i znaczenie słów w procesie komunikacji.
  4. Komunikacja niewerbalna.
 •  Ukryte znaczenia zachowania niewerbalnego.
 • Gesty, gesty niejednoznaczne.
 • Zachowania zakazane w wybranych kulturach.
  5. Czy wszyscy myślą tak jak my?
 •  Szok kulturowy.
 • Różnice znaczeń słów i obrazów.
 • Sposoby percepcji, zapamiętywania i organizowania wiedzy.
 • Uwarunkowania historyczne, społeczne, geograficzne wpływające na cechy charakterystyczne kultur.
  6. Kompetencje kulturowe w pracy nauczyciela.
 •  Praca z dzieckiem cudzoziemskim.
 • Współpraca z rodzicami uczniów pochodzących z innej kultury.
 • Proces akulturacji.
  Cele edukacyjne:
 • Uwrażliwienie na różnorodność kultur.
 • Pokazanie podstawowych różnic w komunikacji.
 • Uświadomienie różnic w postrzeganiu określonego zachowania w różnych obszarach kulturowych (min. zachowania zakazane obyczajowo i zachowania zakazane prawnie).
 • Uświadomienie konieczności poznania kultury w sytuacji, gdy pracujemy z jej przedstawicielami.
 • Przygotowanie do współpracy z osobami pochodzącymi z odmiennych kultur.

Zapisy i informacje: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl  

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID