TRENING KOMPETENCJI KULTUROWYCH

TRENING KOMPETENCJI KULTUROWYCH
Data rozpoczęcia: śr, 26 października 2016 16:00 - 20:00
200ZŁ*/100ZŁ* ZAPISZ SIĘ
LOKALIZACJA

Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa,Poland

KONTAKT
Course Feature
 • Grupa docelowa: Warsztaty dla lektorów, nauczycieli języków obcych, studentów, tłumaczy.
Szczegóły
 • umowy w j Trening kompetencji kulturowych – program:
  1. Kultura
 • Rozumienie kultury.
 • Znaczenie kultury w procesie wychowania.
 • Wpływ kultury na kształtowanie osobowości człowieka.
 • Wpływ kultury na sposób zachowania i komunikowania się.
  2. Podstawowe różnice kulturowe.
 •  Kultury indywidualizmu.
 • Kultury kolektywizmu.
 • Kultury wysokiego kontekstu.
 • Kultury niskiego kontekstu.
 • Kultury hierarchiczne.
 • Kultury demokratyczne.
 • Postrzeganie czasu w kulturach.
  3. Komunikacja werbalna.
 •  Język jako element kształtowania kultury.
 • Cechy języka w wybranych kulturach.
 • Dobór i znaczenie słów w procesie komunikacji.
  4. Komunikacja niewerbalna.
 •  Ukryte znaczenia zachowania niewerbalnego.
 • Gesty, gesty niejednoznaczne.
 • Zachowania zakazane w wybranych kulturach.
  5. Czy wszyscy myślą tak jak my?
 •  Szok kulturowy.
 • Różnice znaczeń słów i obrazów.
 • Sposoby percepcji, zapamiętywania i organizowania wiedzy.
 • Uwarunkowania historyczne, społeczne, geograficzne wpływające na cechy charakterystyczne kultur.
  6. Kompetencje kulturowe w pracy nauczyciela.
 •  Praca z dzieckiem cudzoziemskim.
 • Współpraca z rodzicami uczniów pochodzących z innej kultury.
 • Proces akulturacji.
  Cele edukacyjne:
 • Uwrażliwienie na różnorodność kultur.
 • Pokazanie podstawowych różnic w komunikacji.
 • Uświadomienie różnic w postrzeganiu określonego zachowania w różnych obszarach kulturowych (min. zachowania zakazane obyczajowo i zachowania zakazane prawnie).
 • Uświadomienie konieczności poznania kultury w sytuacji, gdy pracujemy z jej przedstawicielami.
 • Przygotowanie do współpracy z osobami pochodzącymi z odmiennych kultur.

Zapisy i informacje: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl