EGZAMIN DYPLOMOWY

Planujesz podejść do egzaminu dyplomowego? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na jego temat.

TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

STUDENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

SKŁADAJĄ W DZIEKANACIE:
JAK PRAWIDŁOWO NAZWAĆ PRACĘ?

EGZAMIN DYPLOMOWY

JEST EGZAMINEM USTNYM, W JĘZYKU SPECJALNOŚCI I ...

POWTARZANIE SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZROBIĆ, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W TAKIEJ SYTUACJI ...