EGZAMIN DYPLOMOWY

Informacje dla Studentów ostatniego roku studiów

TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

STUDENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

SKŁADAJĄ W DZIEKANACIE:
JAK PRAWIDŁOWO NAZWAĆ PRACĘ?
"Zasady dyplomowania" dotyczą studentów studiów magisterskich oraz studentów studiów licencjackich, którzy w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 powtarzają seminarium dyplomowe. Dokument opisujący zasady dyplomowania obowiązujące studentów I stopnia, którzy są obecnie studentami 1, 2 i 3 roku jest w przygotowaniu.

EGZAMIN DYPLOMOWY

JEST EGZAMINEM USTNYM, W JĘZYKU SPECJALNOŚCI I ...

POWTARZANIE SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZROBIĆ, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W TAKIEJ SYTUACJI ...