Nauczanie języka rosyjskiego w kontekście kształtowania kompetencji komunikacyjnej

z uwzględnieniem charakteru innowacji we współczesnych językach rosyjskim i polskim

dr Elwira Stefańska