OFERTA EDUKACYJNA

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie jest Uczelnią specjalistyczną - oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym tylko na jednym kierunku - filologia oraz lingwistyczne studia podyplomowe. Opracowane przez uczelnie ścieżki kształcenia uwzględniają zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz najnowsze zdobycze nauk lingwistycznych. Zapoznaj się z naszą ofertą dla wymagających studentów!

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA