OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

studia niestacjonarne OPŁATA SEMESTRALNA
semestr
I II III IV V VI
st. I stopnia 1980* 2650 2650 2650 2650 3450
termin opłat sem. zimowy 7 dni od podpisania umowy 01.02 30.06 01.02 30.06 01.02
sem. letni 7 dni od podpisania umowy 30.06 01.02 30.06 01.02 30.06
st. II stopnia 1980* 2650 2650 3450 nie dotyczy nie dotyczy
termin opłat sem. zimowy 7 dni od podpisania umowy 01.02 30.06 01.02 nie dotyczy nie dotyczy
sem. letni 7 dni od podpisania umowy 30.06 01.02 30.06 nie dotyczy nie dotyczy
studia niestacjonarne OPŁATA RATALNA
semestr
I II III IV V VI
st. I stopnia 1000 + 2x490 850 + 4x490 850 + 4x490 850 + 4x490 850 + 4x490 850 + 4x490 + 800
t
e
r
m
i
n

o
p
ł
a
t
sem. zimowy 1000 zł 7 dni od podpisania umowy
490 zł 05.10
490 zl 05.11
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
800 zł 30.06
sem. letni 1000 zł 7 dni od podpisania umowy
490 zł 05.03
490 zl 05.04
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
800 zł 30.01
st. II stopnia 1000 + 2x490 850 + 4x490 850 + 4x490 850 + 4x490 + 800 nie dotyczy nie dotyczy
t
e
r
m
i
n

o
p
ł
a
t
sem. zimowy 1000 zł 7 dni od podpisania umowy
490 zł 05.10
490 zl 05.11
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
800 zł 30.06
nie dotyczy nie dotyczy
sem. letni 1000 zł 7 dni od podpisania umowy
490 zł 05.03
490 zl 05.04
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
800 zł 30.01
nie dotyczy nie dotyczy