OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

studia niestacjonarneOPŁATA SEMESTRALNA
semestr
IIIIIIIVVVI
st. I stopnia1980*26502650265026503450
termin opłatsem. zimowy7 dni od podpisania umowy01.0230.0601.0230.0601.02
sem. letni7 dni od podpisania umowy30.0601.0230.0601.0230.06
st. II stopnia1980*265026503450nie dotyczynie dotyczy
termin opłatsem. zimowy7 dni od podpisania umowy01.0230.0601.02nie dotyczynie dotyczy
sem. letni7 dni od podpisania umowy30.0601.0230.06nie dotyczynie dotyczy
studia niestacjonarneOPŁATA RATALNA
semestr
IIIIIIIVVVI
st. I stopnia1000 + 2x490850 + 4x490850 + 4x490850 + 4x490850 + 4x490850 + 4x490 + 800
t
e
r
m
i
n

o
p
ł
a
t
sem. zimowy1000 zł 7 dni od podpisania umowy
490 zł 05.10
490 zl 05.11
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
800 zł 30.06
sem. letni1000 zł 7 dni od podpisania umowy
490 zł 05.03
490 zl 05.04
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
800 zł 30.01
st. II stopnia1000 + 2x490850 + 4x490850 + 4x490850 + 4x490 + 800nie dotyczynie dotyczy
t
e
r
m
i
n

o
p
ł
a
t
sem. zimowy1000 zł 7 dni od podpisania umowy
490 zł 05.10
490 zl 05.11
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
800 zł 30.06
nie dotyczynie dotyczy
sem. letni1000 zł 7 dni od podpisania umowy
490 zł 05.03
490 zl 05.04
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
850 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
850 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
800 zł 30.01
nie dotyczynie dotyczy