OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE

studia stacjonarne OPŁATA SEMESTRALNA
semestr
I II III IV V VI
st. I stopnia 1500* 3000 3000 3000 3000 3800
termin opłat sem. zimowy 7 dni od podpisania umowy 01.02 30.06 01.02 30.06 01.02
sem. letni 7 dni od podpisania umowy 30.06 01.02 30.06 01.02 30.06
st. II stopnia 3000 3000 3000 3800 nie dotyczy nie dotyczy
termin opłat sem. zimowy 7 dni od podpisania umowy 01.02 30.06 01.02 nie dotyczy nie dotyczy
sem. letni 7 dni od podpisania umowy 30.06 01.02 30.06 nie dotyczy nie dotyczy
studia stacjonarne OPŁATA RATALNA
semestr
  I II III IV V VI
st. I stopnia nie dotyczy 1300 + 4x490 1300 + 4x490 1300 + 4x490 1300 + 4x490 1300 + 4x490 + 800
t
e
r
m
i
n

o
p
ł
a
t
sem. zimowy nie dotyczy 1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
800 zł 30.06
sem. letni nie dotyczy 1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
800 zł 30.01
st. II stopnia 1300 + 4x490 1300 + 4x490 1300 + 4x490 1300 + 4x490 + 800 nie dotyczy nie dotyczy
t
e
r
m
i
n

o
p
ł
a
t
sem. zimowy 1300 zł 7 dni od podpis. umowy
490 zł 05.10
490 zl 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
800 zł 30.06
nie dotyczy nie dotyczy
sem. letni 1300 zł 7 dni od podpis. umowy
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
800 zł 30.01
nie dotyczy nie dotyczy