OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE

studia stacjonarneOPŁATA SEMESTRALNA
semestr
IIIIIIIVVVI
st. I stopnia1500*30003000300030003800
termin opłatsem. zimowy7 dni od podpisania umowy01.0230.0601.0230.0601.02
sem. letni7 dni od podpisania umowy30.0601.0230.0601.0230.06
st. II stopnia3000300030003800nie dotyczynie dotyczy
termin opłatsem. zimowy7 dni od podpisania umowy01.0230.0601.02nie dotyczynie dotyczy
sem. letni7 dni od podpisania umowy30.0601.0230.06nie dotyczynie dotyczy
studia stacjonarneOPŁATA RATALNA
semestr
 IIIIIIIVVVI
st. I stopnianie dotyczy1300 + 4x4901300 + 4x4901300 + 4x4901300 + 4x4901300 + 4x490 + 800
t
e
r
m
i
n

o
p
ł
a
t
sem. zimowynie dotyczy1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
800 zł 30.06
sem. letninie dotyczy1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
800 zł 30.01
st. II stopnia1300 + 4x4901300 + 4x4901300 + 4x4901300 + 4x490 + 800nie dotyczynie dotyczy
t
e
r
m
i
n

o
p
ł
a
t
sem. zimowy1300 zł 7 dni od podpis. umowy
490 zł 05.10
490 zl 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
800 zł 30.06
nie dotyczynie dotyczy
sem. letni1300 zł 7 dni od podpis. umowy
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
1300 zł 01.02
490 zł 05.03
490 zł 05.04
490 zł 05.05
490 zł 05.06
1300 zł 30.06
490 zł 05.10
490 zł 05.11
490 zł 05.12
490 zł 05.01
800 zł 30.01
nie dotyczynie dotyczy