PLANY ZAJĘĆ

- plany na rok akademicki 2020/2021 będą udostępnione w Wirtualnym Dziekanacie oraz na koncie studenckim Microsoft po zalogowaniu się do systemu. Plan dla studiów stacjonarnych i wieczorowych jest już opublikowany. Studia niestacjonarne zostaną opublikowane w dniu 7.10.2020 r.