PŁATNOŚCI

STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD 2016 ROKU

Płatności dotyczą studentów rozpoczynających studia OD 2016 ROKU do czasu zakończenia studiów. Wybierz tryb studiów:

STUDIA STACJONARNE

Wysokość opłat za studia jest zróżnicowana w zależności od rodzaju, typu, semestru oraz przewidzianego programu edukacyjnego. Zapoznaj się z aktualnym cennikiem studiów stacjonarnych. Cennik obowiązuje studentów rozpoczynających naukę w 2016 roku.

przejdź do płatności »

STUDIA NIESTACJONARNE

Wysokość opłat za studia jest zróżnicowana w zależności od rodzaju, typu, semestru oraz przewidzianego programu edukacyjnego. Zapoznaj się z aktualnym cennikiem studiów niestacjonarnych. Cennik obowiązuje studentów rozpoczynających naukę w 2016 roku.

przejdź do płatności »

STUDENCI, KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ PRZED 2016 ROKIEM

Płatności dotyczą studentów rozpoczynających studia PRZED 2016 ROKIEM do czasu zakończenia studiów. Wybierz tryb studiów:

STUDIA STACJONARNE

Wysokość opłat za studia jest zróżnicowana w zależności od rodzaju, typu, semestru oraz przewidzianego programu edukacyjnego. Zapoznaj się z aktualnym cennikiem studiów stacjonarnych. Cennik obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 2016 rokiem.

przejdź do płatności »

STUDIA NIESTACJONARNE

Wysokość opłat za studia jest zróżnicowana w zależności od rodzaju, typu, semestru oraz przewidzianego programu edukacyjnego. Zapoznaj się z aktualnym cennikiem studiów niestacjonarnych. Cennik obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 2016 rokiem.

przejdź do płatności »