PODYPLOMOWE LSW

Naszym celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, specjalistycznego, literackiego i audiowizualnego, jak również zapoznanie słuchaczy z metodyką, pragmatyką i warsztatem pracy tłumacza. Dołącz do Nas!
Zapisy i informacje: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl
W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów

Skorzystanie z kontaktu z nami świadczy jednoznacznie o tym, że akceptujecie Państwo Regulamin polityki prywatności, który znajduje się pod tym linkiem Regulamin polityki prywatności w LSW» Prosimy o zapoznanie się z nim.
studia podyplomowe banner top

W NASZEJ OFERCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

podyplomowe studium tlumaczy przysieglych

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI, NOWOŚĆ: JĘZYK UKRAIŃSKI
Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości... .

zobacz szczegóły
podyplomowe studium tlumaczy specjalistycznych

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI
Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących. Na drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.)... .

zobacz szczegóły
podyplomowe studiom tlumaczy literackich i audiowizualnych

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY LITERACKICH I AUDIOWIZUALNYCH

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK ROSYJSKI
Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy literackich i audiowizualnych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących... .

zobacz szczegóły
angielski i niemiecki dla prawnikow

JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI DLA PRAWNIKÓW

Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Prawników/ Język Niemiecki dla Prawników przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych kancelariach, firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny prawa i ekonomii, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy... .

zobacz szczegóły
jezyk angielski dla ksiegowych

JĘZYK ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH I FINANSISTÓW

Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Księgowych i Finansistów przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny biznesu, księgowości i finansów, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy. Znajomość specjalistycznego języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym... .

zobacz szczegóły
podyplomowe technologie

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Studia adresowane są do nauczycieli języków obcych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, technik komputerowych i multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych... .

zobacz szczegóły