PROGRAMY STUDIÓW

Zapoznaj się z opisem określonych przez naszą Uczelnie spójnych efektów kształcenia oraz opisem procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.

PROGRAM STUDIÓW

I-go stopnia na kierunku FILOLOGIA
obowiązujący od 01.10.2019 r.

PROGRAM STUDIÓW

I-go stopnia na kierunku FILOLOGIA
obowiązujący od 01.10.2018

PROGRAM STUDIÓW

II-go stopnia na kierunku FILOLOGIA
obowiązujący od 01.10.2019 r.

PROGRAM STUDIÓW

II-go stopnia na kierunku FILOLOGIA
obowiązujący od 01.10.2018 r.