PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zapoznaj się z opisem określonych przez naszą Uczelnie spójnych efektów kształcenia oraz opisem procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.

PROGRAM STUDIÓW

I-go stopnia na kierunku FILOLOGIA
obowiązujący od 01.10.2014 r.

PROGRAM STUDIÓW

I-go stopnia na kierunku FILOLOGIA
obowiązujący od 01.10.2016

PROGRAM STUDIÓW

II-go stopnia na kierunku FILOLOGIA
obowiązujący od 01.10.2015 r.

PROGRAM STUDIÓW

II-go stopnia na kierunku FILOLOGIA
obowiązujący od 01.10.2016 r.