STYPENDIA

Chcesz ubiegać się o stypendium? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPŁENOSPRAWNYCH

ZAPOMOGA

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

DO POBRANIA
LP NAZWA PLIKU ZAŁĄCZNIK
1 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie w roku 2018/2019 pobierz »
2 Załącznik 1 Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku pobierz »
3 Załącznik 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego pobierz »
4 Załącznik 2.1 obowiązkowy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - oświadczenie o dochodach do wypełnienia przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny (w tym również studenta) pobierz »
5 2.1.1 Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz »
6 Załącznik 2.2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne bez wykazania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych pobierz »
7 Załącznik 2.3 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – Oświadczenie studenta ubiegającego się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenta/ wynajętym mieszkaniu pobierz »
8 Załącznik 3 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pobierz »
9 Załącznik 4 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów pobierz »
10 Załącznik 5 Wniosek o przyznanie zapomogi pobierz »
11 Oświadczenie ogólne-wzór pobierz »
12 Oświadczenie o bezrobociu pobierz »
13 Zarządzenie Kanclerza w sprawie zakończenia możliwości ubiegania się o stypendium uczelniane LSW pobierz »