Nasza uczelnia stara się ciągle rozwijać, dlatego też wprowadzamy nową specjalizację do wyboru naszym studentom studiów I stopnia. Absolwent specjalizacji komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji:

Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

Biegle posługuje się biznesowym językiem obcym – (język danej specjalności) w mowie i w piśmie.

Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka obcego wybranej specjalności, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

Zainteresowany/a?

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY