Dr Anna Jaroch

KARIERA NAUKOWA

Filolog, germanista, absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Ratyzbonie. Wykładowca języka i literatury niemieckiej na uniwersytetach Seton Hall i Montclair State University w Stanach Zjednoczonych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się również wokół glottodydaktyki a także komparatystyki kulturowej.

Formularz kontaktowy

Uczelnia Liderów
Rekrutacja 2016/2017
KONTAKT