Anna Kalata

team

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2007 pełniła funkcję Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz przewodniczącej Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych a także członka Komisji Nadzoru Finansowego. Była doradcą Wicemarszałka Sejmu RP. W 2004 roku została prezesem zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., a rok wcześniej wiceprezesem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.. Wieloletni przedsiębiorca. Członek BCC. Od 2008 pełni funkcję Wiceprezesa Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie. Jest prezesem zarządu Spółki Globfactor oraz Kalata Media. Jest honorowym prezesem Trans Azjatyckiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Mumbai. W 2015 roku została Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet.

Formularz kontaktowy

Studia z przyszłością