Jacek Henryk Nowakowski

KARIERA NAUKOWA

Stypendysta SGPiS ( dzisiejsza SGH w Warszawie) w latach 1984 – 1989. Absolwent Kijowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Tarasa Szewczenko Wydział Stosunków Międzynarodowych i Międzynarodowego Prawa. Podyplomowe studium: Zarządzanie sprzedażą i marketing – 1994. UC Berkley extension program.

  • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
  • Dyrektor handlowy w polskich i zagranicznych spółkach handlowych 1993 – 1998
  • Współtwórca jednego z pierwszych polskich centrów kształcenia na odległość 1998 - 2002
  • Prezes Zarządu Avans Sp. z o.o. – Założyciel Lingwistycznej Szkoły wyższej w Warszawie 1998 do chwili obecnej
  • Kanclerz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie od 2004 do chwili obecnej.;

Formularz kontaktowy

Studia z przyszłością