Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dziedzina: nauki humanistyczne; specjalności badawcze: leksykografia, terminologia, antropolingwistyka, językoznawstwo porównawcze, źródła informacji bezpośredniej, kultura języka, wielokulturowość, bilingwizm, kontakty językowe. Dorobek naukowy: ponad 300 pozycji wydawniczych. Są to książki, słowniki, podręczniki, artykuły (opublikowane w różnych czasopismach oraz monografiach zbiorowych – krajowych i zagranicznych) oraz recenzje. Prawie połowa tych prac to publikacje w językach obcych: rosyjskim, angielskim, białoruskim, ukraińskim i litewskim. Najliczniejszą grupę prac stanowią publikacje odnoszące się do problemów współczesnego językoznawstwa porównawczego i stosowanego, a także artykuły o charakterze glottodydaktycznym dotyczą problematyki nauczania języków obcych oraz roli i miejsca przedmiotów językoznawczych na studiach humanistycznych. Poprzednie miejsca pracy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Formularz kontaktowy

Studia z przyszłością
KONTAKT

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID