Kongres naukowy: Kulturowe następstwa Reformacji

ososinski-150x150_aa63df4b4311f1ba9ef41a4c2373b694

Nasz wykładowca dr Tomasz Ososiński brał udział w kongresie naukowym zatytułowanym Kulturowe następstwa Reformacji, który odbył się w dniach 7-11 sierpnia 2017 r. na Uniwersytecie w Wittenberdze z okazji 500-lecia Reformacji. Dr Ososiński wygłosił referat pt. Hermann Kyrieleis und seine Faelschungen von Luthers Handschriften (Hermann Kyrieleis i jego falsyfikaty pism Lutra). Kyrieleis, żyjący w XIX wieku, sporządził m.in. falsyfikat manuskryptu znanej pieśni Marcina Lutra pt. Ein’ feste Burg ist unser Gott i umieścił go w książce De amore divino, napisanej przez Gianfrancesco Pico della Mirandola, wydanej w Rzymie w 1516 roku, znajdującej się obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

ZAŁĄCZNIKI