PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH SPECJALIZACJA NAUKOWO-MEDYCZNA

medic-563423_1920
INFORMACJE O STUDIACH:
Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych w zakresie specjalizacji naukowo-medycznej adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów naukowo-medycznych, rozszerzyć słownictwo z dziedziny medycyny, farmacji, stomatologii, kosmetologii oraz zdrowia publicznego. Studia przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących.
CEL STUDIÓW:
• przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego, • zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów i dokumentów z zakresu medycyny • przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się branżowym, specjalistycznym językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie szeroko pojętej medycyny, • zapoznanie słuchaczy z terminologią medyczną, terminologią raportów oraz dokumentacją medyczną,
Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.
Program studiów obejmuje:
o Teorię i pragmatykę przekładu tekstów specjalistycznych o Analizę translatoryczną tekstu o Terminologię specjalistyczną z zakresu medycyny, farmacji, kosmetologii, stomatologii, zdrowia publicznego, o Metodologię przekładu tekstów specjalistycznych o Stylistykę języka polskiego
Metody prowadzenia zajęć: o wykłady o konwersatoria o ćwiczenia o warsztaty przekładowe: – tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych – tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista.
WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KANDYDATÓW:
Kandydat powinien spełnić następujące wymagania: • bardzo dobra znajomość języka obcego (B2/C1) • płynna znajomość języka polskiego • doświadczenie w tłumaczeniu tekstów • pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna)
ATUTY PODYPLOMOWEGO STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH W LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE:
 wysoki poziom jakości kształcenia,  wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,  tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie,  właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy,  małe grupy – indywidualne podejście do każdego Słuchacza,  możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,  baza dydaktyczna i biblioteczna,  lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd).
ZAPISUJĄC SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE KANDYDACI WNOSZĄ OPŁATY:
• 300 zł opłata rekrutacyjna • opłata jednorazowa za studia 5400zł lub opłata semestralna: 2950zł (x2)
KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na studia podyplomowe 2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 3. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 37×50 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem. 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata. 5. Opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł (wpłata w kasie uczelni).
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Lingwistycznej Szkoły Wyższej:
ul. Kasprzaka 2/8 (wejście od ul. Karolkowej) 01-211 Warszawa KONTAKT:
Tel. +48 22 886 50 12 Email: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl ul. Kasprzaka 2/8 (I piętro, pokój 192) 01-221 Warszawa