PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH SPECJALIZACJA NAUKOWO-MEDYCZNA

medic-563423_1920

INFORMACJE O STUDIACH:


Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych w zakresie specjalizacji naukowo-medycznej adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów naukowo-medycznych, rozszerzyć słownictwo z dziedziny medycyny, farmacji, stomatologii, kosmetologii oraz zdrowia publicznego. Studia przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących.


CEL STUDIÓW:


• przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego,
• zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów i dokumentów z zakresu medycyny
• przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się branżowym, specjalistycznym językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie szeroko pojętej medycyny,
• zapoznanie słuchaczy z terminologią medyczną, terminologią raportów oraz dokumentacją medyczną,


Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.


Program studiów obejmuje:


o Teorię i pragmatykę przekładu tekstów specjalistycznych
o Analizę translatoryczną tekstu
o Terminologię specjalistyczną z zakresu medycyny, farmacji, kosmetologii, stomatologii, zdrowia publicznego,
o Metodologię przekładu tekstów specjalistycznych
o Stylistykę języka polskiego


Metody prowadzenia zajęć:
o wykłady
o konwersatoria
o ćwiczenia
o warsztaty przekładowe:
– tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych
– tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista.


WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KANDYDATÓW:


Kandydat powinien spełnić następujące wymagania:
• bardzo dobra znajomość języka obcego (B2/C1)
• płynna znajomość języka polskiego
• doświadczenie w tłumaczeniu tekstów
• pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna)


ATUTY PODYPLOMOWEGO STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH
W LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE:


 wysoki poziom jakości kształcenia,
 wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
 tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie,
 właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy,
 małe grupy – indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
 możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,
 baza dydaktyczna i biblioteczna,
 lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd).


ZAPISUJĄC SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE KANDYDACI WNOSZĄ OPŁATY:


• 300 zł opłata rekrutacyjna
• opłata jednorazowa za studia 5400zł lub opłata semestralna: 2950zł (x2)


KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na studia podyplomowe
2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 37×50 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.
4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
5. Opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł (wpłata w kasie uczelni).


Dokumenty należy składać w Sekretariacie Lingwistycznej Szkoły Wyższej:


Lingwistyczna Szkoła Wyższa
Reduta Business Center,
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa


KONTAKT:


Tel. +48 22 886 50 12
Email: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID