PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH SPECJALIZACJA NAUKOWO-MEDYCZNA

medic-563423_1920

INFORMACJE O STUDIACH:


Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych w zakresie specjalizacji naukowo-medycznej adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów naukowo-medycznych, rozszerzyć słownictwo z dziedziny medycyny, farmacji, stomatologii, kosmetologii oraz zdrowia publicznego. Studia przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących.


CEL STUDIÓW:


• przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego,
• zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów i dokumentów z zakresu medycyny
• przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się branżowym, specjalistycznym językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie szeroko pojętej medycyny,
• zapoznanie słuchaczy z terminologią medyczną, terminologią raportów oraz dokumentacją medyczną,


Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.


Program studiów obejmuje:


o Teorię i pragmatykę przekładu tekstów specjalistycznych
o Analizę translatoryczną tekstu
o Terminologię specjalistyczną z zakresu medycyny, farmacji, kosmetologii, stomatologii, zdrowia publicznego,
o Metodologię przekładu tekstów specjalistycznych
o Stylistykę języka polskiego


Metody prowadzenia zajęć:
o wykłady
o konwersatoria
o ćwiczenia
o warsztaty przekładowe:
– tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych
– tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista.


WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KANDYDATÓW:


Kandydat powinien spełnić następujące wymagania:
• bardzo dobra znajomość języka obcego (B2/C1)
• płynna znajomość języka polskiego
• doświadczenie w tłumaczeniu tekstów
• pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna)


ATUTY PODYPLOMOWEGO STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH
W LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE:


 wysoki poziom jakości kształcenia,
 wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
 tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie,
 właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy,
 małe grupy – indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
 możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,
 baza dydaktyczna i biblioteczna,
 lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd).


ZAPISUJĄC SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE KANDYDACI WNOSZĄ OPŁATY:


• 300 zł opłata rekrutacyjna
• opłata jednorazowa za studia 5400zł lub opłata semestralna: 2950zł (x2)


KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na studia podyplomowe
2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 37×50 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.
4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
5. Opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł (wpłata w kasie uczelni).


Dokumenty należy składać w Sekretariacie Lingwistycznej Szkoły Wyższej:


Lingwistyczna Szkoła Wyższa
Reduta Business Center,
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa


KONTAKT:


Tel. +48 22 886 50 12
Email: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl