RUSZA LINGWISTYKA BY NIGHT!

post_promowoany
Zgodnie z decyzją władz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w roku akademickim 2016/2017 uruchomione zostają studia I stopnia na filologii angielskiej w trybie wieczorowym o specjalizacji: Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się 17 października (poniedziałek) i będą odbywały się 3 x w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki), w godz. 18.00 – 20.10.