Co daje szkoła policealna

główne_zjewm1

Pewnie niejednokrotnie słyszałeś o szkołach policealnych. Dopóki, nie byłeś nimi zainteresowany, dopóty zapewne nie zwracałeś na nie większej uwagi. Jednak co w przypadku, kiedy zaczynasz myśleć o dalszej edukacji i poszukujesz odpowiedniej formy dla siebie? Otóż właśnie wtedy warto zainteresować się szkołami policealnymi.

W tym poradniku sprawdzimy, czym są, jak działają i co dają szkoły policealne. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to koniecznie przeczytaj dalszą jego część!

 

Czym jest szkoła policealna

Szkoła tego typu jest przeznaczona dla osób, które ukończyły ówcześnie szkołę średnią. Co więcej, samo ukończenie szkoły średniej jest wymagane, aby móc kontynuować naukę w szkole policealnej, jednak posiadanie matury już nie jest koniecznie.

Wybór szkoły policealnej jest bardzo dobry dla osób, które po ukończeniu szkoły średniej chciałyby uzyskać np. dodatkowe wykształcenie. Dotyczy to zarówno liceum jak i technikum. Ponadto, ze szkoły policealnej mogą także skorzystać osoby po studiach wyższych, które chciałyby się np. przebranżowić. 

Szkoła policealna często określana jest jako studium policealne, natomiast po reformie edukacji z 2017 roku, zalicza się ją do szkół ponadpodstawowych. Wcześniej zaliczało się ją do szkół ponadgimnazjalnych. 

Szkoła taka uznawana jest także za placówkę oświatową, do której uczęszczać mogą osoby, które posiadają minimum średnie wykształcenie, tak jak wspominaliśmy we wcześniejszej części tekstu. 

Ile trwa nauka w szkole policealnej

 

Nauka w szkole policealnej trwa zwykle dwa lata, czyli cztery semestry. Istnieją jednak kierunki, w których nauka trwa pięć semestrów, czyli dwa i pół roku. Do takowych zaliczyć można np.:

  • technik dentystyczny.

 

To nie warunek, gdyż istnieją również kierunki, gdzie nauka trwa np. trzy semestry, czy zaledwie dwa. Do takich kierunków zaliczają się:

  • technik BHP – trzy semestry,
  • technik florysta – dwa semestry.

 

Jak już wiadomo, w maksymalnie dwa i pół roku, w szkole policealnej można zdobyć kwalifikacje w konkretnych zawodach. Bardzo często do takich zawodów, zaliczają się te, na które aktualnie na rynku pracy trwa aktywne zapotrzebowanie. 

 

Warto wiedzieć również o tym, że osoby uczące się w szkole policealnej nawet podczas procesu kształcenia, lub na jego końcu, mogą przystąpić do egzaminów zawodowych. 

 

Jeżeli egzaminy przejdą z powodzeniem, absolwent szkoły policealnej otrzymuje dyplom, który potwierdza zdobyte kwalifikacje podczas nauki. 

 

Jaki tytuł absolwenta po ukończeniu szkoły policealnej

 

Jak już zostało wspomniane we wcześniejszym punkcie, absolwent po zdaniu egzaminów otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje. Dzięki temu, osoby, które ukończyły szkołę, mogą posługiwać się danym tytułem, w celu znalezienia pracy itp. Co ważne, osoba, która np. ukończyła szkołę średnią, a następnie kontynuowała naukę w szkole policealnej, nie zdobędzie wyższego stopnia wykształcenia aniżeli ma. Taka osoba nadal, będzie posiadała wykształcenie średnie. 

 

Ponadto, warto również wiedzieć o tym, że jeżeli słuchacz podczas nauki zda wszystkie egzaminy zawodowe, które przewidziane były w zakresie kwalifikacji odnośnie danego zawodu, otrzymuje tytuł technika, a także specjalisty, bądź równoważny z ISCED4. Konkretnie chodzi o to, że jeżeli otrzyma się wymieniony tytuł, będzie on potwierdzeniem posiadanych umiejętności, jak również kwalifikacji. Ponadto potwierdzi o doświadczeniu zawodowym, które zdobyło się dzięki obowiązkowym praktykom, jak też dzięki rozmaitym zajęciom. 

 

Jakie wykształcenie zdobywa się po ukończeniu szkoły policealnej

 

Na ten temat już nieco wspomnieliśmy wcześniej. Czyli, jeżeli osoba z wykształceniem średnim przystępuje do nauki w szkole policealnej, po jej ukończeniu nadal będzie posiadała średnie wykształcenie. Często mylącym dla wielu osób może być fakt, iż w szkole policealnej przystępuje się do egzaminu zawodowego. Co za tym idzie, wiele osób może myśleć, że poprzez taki fakt, można uzyskać wykształcenie zasadnicze zawodowe – otóż jest to błędne myślenie. Zgodnie z wyżej opisaną myślą, wykształcenie zasadnicze zawodowe, mogą otrzymać jedynie te osoby, które w swoim życiu ukończyły szkołę zawodową. 

 

Wiele osób, również samoczynnie wprowadza się w błąd, kiedy myli pojęcie częstego nazewnictwa szkoły policealnej jako “studium”, z możliwością uzyskania wykształcenia wyższego, po ukończeniu omawianej szkoły. Nie jest tak. Wykształcenie wyższe, mogą otrzymać zaledwie te osoby, które w swoim życiu ukończyły uczelnie wyższe.

Czy warto pójść do szkoły policealnej

Pewnie wiele osób stało, stoi lub będzie stało przed tym dylematem. Otóż szkoła policealna jest świetnym rozwiązaniem, np. dla osób, które z jakichś powodów, podczas nauki w szkole średniej nie podeszło do egzaminów maturalnych, czy zawodowych. Dzięki szkole policealnej takie osoby mogą zdobyć wartościowy tytuł, np. technika, który potwierdza gotowość pracy w danym zawodzie. Ponadto, uzyskuje się dyplom potwierdzający zdobyte umiejętności praktyczne i cenną wiedzę. 

 

Warto jeszcze wziąć pod uwagę to, że niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy, można uzyskać już nawet po dwóch semestrach! Dla przypomnienia, maksymalny okres nauki w szkole policealnej to 5 semestrów, zaś minimalny wynosi nawet 2 semestry, czyli rok. Jak widać, jest to bardzo krótki czas, podczas którego można zdobyć cenne kwalifikacje. 

 

Jako plus można również uznać to, że obecnie na rynku cenione są konkretnie umiejętności i doświadczenia, natomiast już nie tak bardzo sam rodzaj wykształcenia. Co za tym idzie, często osoby, które ukończyły szkołę policealną, szybciej znajdą pracę, aniżeli te, które ukończyły rozmaite szkoły wyższe. 

 

Podsumowanie

Zatem iść do szkoły policealnej, czy nie? Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć sobie indywidualnie, gdyż sytuacja każdej osoby również jest indywidualna. Tak czy siak, szkoła policealna to świetne rozwiązanie dla niektórych osób. Może otworzyć ona horyzonty możliwości zawodowych.