Jak zbudowana jest charakterystyka z elementami rozprawki?

Jak-zbudowana-jest-charakterystyka-z-elementami-rozprawki

Pisanie prac zaliczeniowych oraz różnego rodzaju rozprawek jest istotną częścią składową nauki – zarówno szkole podstawowej, jak i w szkołach średnich. W późniejszym czasie umiejętności tego typu przydają się także na uczelniach wyższych. Także w życiu codziennym zdolność do poprawnego formułowania myśli na papierze może nam bardzo pomóc. Dlatego tak ważną sprawą jest to, by nasze dzieci opanowały ją w jak najszerszym stopniu. Dzięki temu ich życie będzie łatwiejsze.

1. Pisanie to trudna sztuka – warto ją poznać

2. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie – każdy się tego nauczy

3. Szczegóły mają znaczenie

 

Pisanie to trudna sztuka – warto ją poznać

 

Napisanie każdego tekstu powinno być dokładnie przemyślane. Większość osób musi sobie zrobić konkretny plan tekstu, tak aby ująć w nim to wszystko, co powinno się tam znaleźć. Plan taki, zapisany, np. w punktach pozwala wymienić wszystko, co jest istotne. Jeśli więc nasz tekst ma być charakterystyką z elementami rozprawki, musi być rzeczowy oraz wymieniający wszystko to, co ważne. Rozprawka powinna zawierać wstęp, rozwinięcie temat oraz zakończenie. Czasem, gdy rozprawka jest pisana w domu, w ramach pracy dodatkowej, warto spojrzeć, czy nasza pociecha dobrze sobie radzi z tym zadaniem. Wstęp rozprawki nie powinien być zbyt długi, ale powinna w nim zawrzeć się teza, którą będziemy chcieli dalej udowodnić albo obalić. Charakterystyka zawarta w tekście może dotyczyć postaci literackiej, epoki historycznej, konkretnego zagadnienia jak miłość albo patriotyzm, itp. Możliwości jest naprawdę wiele.

 

Wstęp, rozwinięcie, zakończenie – każdy się tego nauczy

 

Mamy kilka podstawowych rodzajów rozprawek, z których w zależności od tematu możemy skorzystać. Są więc rozprawki: analityczne, uzasadniające, syntetyzujące, oceniające, rozstrzygające. Każda z nich ma na celu omówienie tematu w określony sposób. Ważne jest to, by teza postawiona we wstępie do pracy pisemnej zyskała dokładne i rzeczowe rozwinięcie w środku pracy. Warto więc wypisać sobie argumenty za lub przeciw, na które będziemy się powoływać. W przypadku bohaterów literackich będą to ich zachowania w określonych, np. w powieści lub poemacie, sytuacjach. Co ciekawe rozprawka daje całkiem duże pole do popisu, gdyż dzięki umiejętnemu żonglowaniu konkretnymi przykładami albo cechami postaci, można udowodnić różne tezy. Taki sposób pisania uczy krytycznego myślenia oraz wyciągania wniosków. To pozwala z kolei na umiejętne zbudowanie zakończenia naszej rozprawki, gdzie jeszcze raz powinniśmy przywołać podaną we wstępie tezę oraz napisać jakie wnioski wyciągnęliśmy z argumentów, które przytoczyliśmy, by ją poprzeć bądź obalić. Zakończenie nie powinno być zbyt długie – wraz ze wstępem powinno stanowić, mniej więcej 2/5 objętości pracy. Pozostałe 3/5 przypadają na argumenty oraz ich omówienie.

 

Szczegóły mają znaczenie

 

W przypadku wszelkich prac pisemnych istotną sprawą są oczywiście akapity, ortografia, stylistyka, zwięzłość językowa, itp. Należy unikać powtórzeń oraz starać się używać jak najbardziej zróżnicowanego słownictwa. Rozprawki powinny unikać subiektywnych stwierdzeń, czy też pozostawiania pytań bez odpowiedzi. Dobra rozprawka powinna być swoistą mową za lub przeciw, która utwierdzi czytelnika lub czytelniczkę w tym, że nasza teza oraz argumenty mają rację bytu. Ważne jest także to, by była napisana w taki sposób, aby chciało się ją czytać. Zawsze warto spojrzeć do Internetu, aby tam znaleźć modelowe przykłady tego typu prac – to może nam pomóc w napisaniu własnego wypracowania na dowolny temat.

 

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID