Kiedy używać kursywy w języku Angielskim?

Kiedy używać kursywy w języku Angielskim?

Oto coś wyjątkowego we współczesnym życiu. Piszesz e-maila, esej lub pracę semestralną i chcesz zwrócić uwagę na tytuł, frazę lub inny element w treści swojej pracy. Czy powinieneś używać kursywy?

Nigdy nie musiałbyś o tym myśleć 25 lat temu, ponieważ nie było sposobu na wprowadzenie kursywy do codziennego pisania. Gdyby była to praca zawodowa, jak na przykład książka lub czasopismo, odpowiedzialność za tę decyzję spadłaby na redaktora. Albo wtedy tytuły książek byłyby podkreślane. Teraz, w lewym górnym rogu ekranu głównego programu Microsoft Word, możesz po prostu kliknąć ikonę i, voila, natychmiastową kursywę. Pozostaje jednak pytanie. Jaka jest właściwa procedura używania kursywy?

Angielski przewodnik po stylu i gramatyce ma zasady dotyczące wszystkiego. Są to akceptowane, znormalizowane procedury pisania i redagowania dowolnej kompozycji w języku angielskim. Oczywiście, ponieważ mówimy o języku angielskim, między ekspertami są pewne nieporozumienia. Dotyczy to również zasad dotyczących używania kursywy. Ale w większości sytuacji panuje ogólna zgoda. Zacznijmy od podstaw.

 

Kiedy używać kursywy w angielskim?

 

  • Używaj kursywy tytułów publikacji i dłuższych przedsięwzięć literackich i artystycznych.
  • Zastosuj kursywę do wszystkich obcych słów i wyrażeń.
  • Używaj kursywy nazw określonych statków, samolotów i pojazdów.
  • Słowa pisane kursywą dla znacznego podkreślenia
  • Pojedyncze litery zaznaczaj kursywą.

 

Na przykład:

Krytykom telewizyjnym bardzo spodobał się nowy sezon serialu Netflix, Dark.

TV critics loved Netflix’s new season of Darkness.

Ulubionym powiedzeniem jego dziadka Henryka było: Baba z wozu, koniom lżej!

His grandfather Henryk’s favorite saying was: good riddance to bad rubbish!

Mój brat służył na pokładzie U.S.S. Bolivar.

My brother served aboard the U.S.S. Bolivar.

Może to dobra szarlotka, ale to nie jest szarlotka mojej mamy!

Maybe it’s a good apple pie, but it’s not my mom’s apple pie!

Moje miejsce jest w rzędzie BB.

My seat is in row BB.

 

Kiedy unikać kursywy w angielskim?

 

  • Nie używaj kursywy w przypadku serii książek lub filmów.

Większość ludzi zgadza się, że pierwsze trzy filmy o Jamesie Bondzie należą do najlepszych.

Most people agree that the first three James Bond films are among the best.

  • Nie używaj kursywy w przypadku krótszych tytułów, takich jak wiersze lub tytuły rozdziałów.

Wiersz Johna Donne’a „Pchła” można znaleźć w tomie Wielkich poetów XVII wieku.

John Donne’s poem “The Flea” can be found in the volume of Great Seventeenth-Century Poets.

Największym obszarem sporu są tytuły książek. Chicago Manual of Style i AP Style Guide są w sprzeczności z tą kwestią od wielu lat i znajdziesz ludzi, którzy okazują wierność jednej lub drugiej szkole. Często nie ma żadnego kompromisu, a już na pewno żadnego, jeśli chodzi o tytuły. Szkoła z Chicago preferuje pisanie kursywą tytułów, AP nie. Niezależnie od tego, którą stronę wybierzesz,  bądź konsekwentny.