Praca z tytułem w tle

Studia to jeden z najważniejszych etapów życia młodych ludzi. W większości przypadków to właśnie za tym okresem najbardziej tęsknimy w dorosłym życiu. Niezależność, dorosłość, czas, możliwość zarabiania a także udział w życiu studenckim to są te elementy, które sprawiają, że kilka lat mija szybko, a kolejne sesje wprowadzają w rytm nauki i przygotowań do egzaminów. Niezmiennie jednak większość studiów kończy się obroną pracy licencjackiej, a potem magisterskiej, co dla wielu osób może być ważną przeprawą.

 

Jak napisać pracę licencjacką?

 

Dla wielu osób sama konieczność napisania dłuższej pracy jest już problemem do tego dochodzi szereg innych czynników. Stres związany także z tym, że ważne jest uzyskanie tytułu licencjata, całej sprawy nie ułatwia. Warto więc postawić sobie cele, wdrożyć plan działania i przede wszystkim nie odkładać pracy na ostatnią chwilę.

 

Jednym z ważniejszych elementów przy tworzeniu pracy licencjackiej będzie wybór promotora. To on powinien prowadzić po całym procesie, inspirować i doradzać, a także motywować do systematycznej pracy. Niewątpliwie również z nim związana będzie dziedzina lub też tytuł pisanej pracy. Warto postarać się, by był on dla nas atrakcyjny, bo nie ma nic gorszego niż męczenie się z zagadnieniem, które po prostu nam nie leży. Dla wielu osób interesujący temat jest również ciekawym materiałem badawczym i pretekstem do rozszerzania zagadnień na przykład w kolejnych pracach naukowych. Dlatego właśnie promotor musi być specjalistą w tej dziedzinie, bo jego pomoc będzie bardzo ważna na każdym etapie pracy.

 

Stwórz sobie plan

 

W zależności od wymagań promotora oraz systemu waszej pracy warto ustalić, w jakich odstępach czasowych będziesz dostarczał kolejne etapu pracy. To pomaga nie tylko w zbieraniu materiałów i pogłębianiu wiedzy na ten temat, ale również zmusza do pewnej systematyczności. Sama literatura, być może ankiety czy wywiady lub badania będą niezbędne do napisania pracy i oczywiście ich specyfika jest zależna od konkretnego tematu czy też dziedziny. Warto jednak zaplanować czas na zbieranie materiałów, wizyty w bibliotece, analizy.

Być może początki pisania będą trudne i warto już pierwsze partie materiału pokazać promotorowi, by sprawdził, czy zmierzamy w dobrym kierunku. To też dobry moment, by zmienić sposób myślenia o pracy i poprawić ją, jeśli się pomyliliśmy. Można również skorzystać z pomocy przy pisaniu pracy (Bachelorarbeit) i mieć dostęp do specjalistów, którzy będą nas wspierać cennymi radami. Niezmiennie ważna będzie systematyczność, bo to ona ma wpływ na efektywność i dobre wykorzystanie pracy. Chodzi o to, by napisać, wyrobić się w czasie i oczywiście pozytywnie zdać egzamin.

 

ZAŁĄCZNIKI