RODO a prawo pracy

rodo-prawo-pracy

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, weszło w życie 15 maja 2018 roku. Regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych zmieniły wiele aspektów życia. Można to dostrzec na co dzień, np. w urzędach czy przeglądając strony internetowe. Warto jednak wiedzieć, że w konsekwencji zasad wprowadzonych przez RODO zmianie uległo również prawo pracy. Nowe zasady obowiązują od 4 maja 2019 roku. Oto przegląd tych najważniejszych.

Zmiany, które objęły prawo pracy z uwagi na RODO, dotyczą zbierania danych osobowych i administrowania nimi. Omawiamy najważniejsze zmiany w artykule. Każdy przedsiębiorca chcący zapewnić zgodność polityki kadrowo-płacowej z przepisami RODO powinien rozważyć stosowne szkolenia zarówno z RODO, jak i prawa pracy. Oferty tego typu szkoleń można znaleźć w serwisie https://eventis.pl publikującym ogłoszenia firm szkoleniowych zawierające informacje o terminach, miejscach i programie oferowanych szkoleń.

 

Dane, których podania pracodawca może żądać od pracownika

 

Modyfikacji uległ art. 22 (1) prawa pracy. Po nowelizacji pracodawca może żądać od swojego pracownika takich informacji jak:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  4. wykształcenie,
  5. kwalifikacje zawodowe,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Warto przy tym wiedzieć, że to pracownik decyduje, jakie dane kontaktowe do siebie poda – może to być np. nr telefonu lub adres e-mail.

Po nowelizacji pracodawca nie może już za to żądać informacji o imionach rodziców pracownika ani jego adresu zamieszkania.

Nowe przepisy zakładają również zmiany w gromadzeniu danych w związku z tworzeniem Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

 

RODO a rekrutacja

 

Po nowelizacji przepisów modyfikacji ulegają również zasady, na których pracodawca pobiera dane osobowe od kandydata na pracownika. Podobnie jak z przepisów o danych osobowych dotyczących pracowników, tak i tu wykreślono możliwość żądania imion rodziców czy wskazywania formy danych kontaktowych, jakie przekazuje dana osoba.

Istotne jest również, że dane osobowe kandydata mogą być gromadzone wyłącznie wówczas, gdy ten wyrazi na to zgodę, a administracją tymi informacjami mogą się zajmować jedynie osoby mające uprawnienia i pełnomocnictwo.

 

RODO a monitoring

 

Jeszcze jedną, istotną zmianą w prawie pracy jest ta związana z monitorowaniem przy pomocy kamer CCTV pomieszczeń związkowych. Nowe przepisy jasno wskazują, że jest to zakazane. Nie można również umieszczać monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych bez zgody związków funkcjonujących na terenie zakładu.

Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dla pracodawcy poważnymi sankcjami prawnymi. Warto więc mieć tego świadomość i dostosować politykę zarządzania danych osobowych do aktualnie obowiązujących wymogów. Więcej w artykule RODO a prawo pracy.