Jak zorganizować tłumaczenie konferencyjne w międzynarodowym gronie?

Jak zorganizować tłumaczenie konferencyjne w międzynarodowym gronie?

Konferencje to spotkania o profesjonalnym charakterze, w których udział biorą osoby zainteresowane konkretną dziedziną wiedzy lub tematyką. Większość organizowanych dziś konferencji to duże spotkania tematyczne, których uczestnicy pochodzą nie tylko z różnych części Polski, ale także z całego świata. Aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w całym wydarzeniu oraz pogłębienie posiadanej wiedzy, na międzynarodowych konferencjach nie powinno zabraknąć profesjonalnych tłumaczy.

 

Ustne tłumaczenia konferencji i ich specjalistyczny charakter

 

Tłumaczenia konferencji należą do grupy tłumaczeń ustnych. Są to bardzo wymagające pod względem realizacji przekłady, których wykonania mogą podjąć się wyłącznie profesjonalni i doświadczeni tłumacze – biegle operujący zarówno językiem źródłowym, jak i docelowym. Realizacja tłumaczeń ustnych w czasie konferencji wymaga od tłumacza ogromnej koncentracji, odporności na stres, a także wytrzymałości fizycznej – wykłady nierzadko trwają bowiem po kilka godzin, w czasie których tłumacz od początku do końca musi zachowywać czujność i skupienie oraz bezbłędnie przekazywać treść wypowiedzi swoim obcojęzycznym słuchaczom.

Z uwagi na fakt, że konferencje są profesjonalnymi wydarzeniami dotyczącymi specjalistycznej tematyki naukowej lub branżowej, tłumaczenia konferencji muszą być realizowane przez tłumaczy biegle zorientowanych w danej dziedzinie. Wynika to wprost z używanego przez prelegentów specjalistycznego języka oraz branżowej terminologii, która musi zostać przełożona na język docelowy w ściśle określony sposób. Wszystko po to, aby cała wypowiedź zachowała specjalistyczny charakter, odpowiedni dla słuchaczy, którzy w większości przypadków sami są specjalistami w konkretnej dziedzinie. Z tego powodu tłumaczenia konferencji są zadaniem, któremu są w stanie sprostać jedynie najbardziej wykwalifikowani tłumacze ustni.

 

Czym są tłumaczenia symultaniczne i czym różnią się od przekładów konsekutywnych?

 

Profesjonalne tłumaczenia ustne dzielimy na tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Tłumaczenia symultaniczne polegają na przekładaniu treści wypowiedzi prelegenta w czasie rzeczywistym – tłumacz prawie jednocześnie z osobą wygłaszającą wykład tłumaczy jego treść na wybrany język docelowy. Gotowy przekład obcojęzyczni uczestnicy konferencji słyszą w słuchawkach, dzięki czemu mogą obserwować gesty prelegenta, śledzić na bieżąco wyświetlaną prezencję oraz analizować przedstawione na wykresach dane, co ma ogromne znacznie dla przebiegu całej konferencji.

Tłumaczenia konsekutywne polegają natomiast na przekładaniu treści wypowiedzi prelegenta w tzw. blokach – mówca co określony czas robi przerwy w swoim wykładzie, w czasie których tłumacz przekłada jego wypowiedź na wybrany język źródłowy. Ze względu na taki charakter, tłumaczenia konsekutywne charakteryzują się mniejszą dokładnością od przekładów symultanicznych, przez co są stosunkowo rzadko wykorzystywane w czasie konferencji. Tłumaczenia konferencji wymagają bowiem dokładnego i zazwyczaj dokonanego w czasie rzeczywistym przekładu treści wygłaszanych prelekcji. Jako tłumaczenia konferencji najlepiej sprawdzają się więc tłumaczenia symultaniczne.

 

Profesjonalne tłumaczenia konferencji – istotne kwestie organizacyjne i techniczne

 

Organizatorzy międzynarodowych konferencji, w których udział wezmą obcojęzyczni goście, muszą koniecznie zadbać o zatrudnienie profesjonalnych tłumaczy, których liczba powinna być ściśle dostosowana do czasu trwania wykładów oraz długości konferencji. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla wielogodzinnych spotkań, za których tłumaczenie powinno odpowiadać kilku zmieniających się co określony czas tłumaczy. Tłumaczenia ustne są bowiem bardzo wymagające, zarówno pod względem umysłowym, jak i fizycznym, a sama ich jakość w dużej mierze jest uzależniona od samopoczucia i doświadczenia tłumaczy.

Bardzo ważnym elementem, o którym pamiętać powinien każdy organizator międzynarodowej konferencji, jest także zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu niezbędnego do realizacji przekładów symultanicznych. Wynajmując salę na konferencję warto więc od razu zorientować się, czy niezbędny do realizacji tłumaczeń sprzęt jest dostępny na miejscu oraz czy jest w pełni sprawny, a jego jakość pozostaje na odpowiednim poziomie.

Ilość sprzętu do realizacji tłumaczeń konferencji powinna być dostosowana do wielkości wydarzenia oraz liczby jego uczestników. Aby nie narażać się na dodatkowe koszty, warto na kilka tygodni przed planowanym wydarzeniem zapytać wszystkich jego uczestników, czy będą korzystali z usługi tłumaczeń oraz wynająć ilość sprzętu zgodną z rzeczywistym na niego zapotrzebowaniem. Nowoczesny sprzęt do tłumaczeń do wynajęcia oferuje Podgórskie Biuro Tłumaczeń, które od 1997 r. zajmuje się obsługą lingwistyczną konferencji i innych wydarzeń o międzynarodowym charakterze, dostarczając swoim klientom profesjonalnych tłumaczeń ustnych oraz dbając o pełną obsługę techniczną wydarzeń.