Kurs języka angielskiego militarnego przygotowujący do normy NATO STANAG 6001

Kurs_jezyka_angielskiego_militarnego_NATO_STANAG_6001_aktualnosci_img

CEL SZKOLENIA: Przygotowanie do egzaminu językowego wg normy Stanag 6001

Szkolenie metodyczne zarówno dla lektorów języka angielskiego jak i dla osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę o elementy militarnego języka specjalistycznego.
Szkolenie prowadzone jest w intensywnej formie wykładowo-warsztatowej.

Program szkolenia:

 1. Zapoznanie z normą STANAG 6001
 2. Format egzaminu na poziomie 1111:
  – rodzaje zadań,
  – czas egzaminu,
  – punktacja i ocenianie,
  – zajęcia praktyczne
 3. Format egzaminu na poziomie 2222:
  – rodzaje zadań,
  – czas egzaminu,
  – punktacja i ocenianie,
  – zajęcia praktyczne
 4. Format egzaminu na poziomie 3333:
  – rodzaje zadań,
  – czas egzaminu,
  – punktacja i ocenianie,
  – zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

STANAG 6001 to norma NATO standaryzująca znajomość języka angielskiego wśród żołnierzy wszystkich rodzajów służb mundurowych, jak i pracowników cywilnych sektora obrony narodowej. Egzaminy STANAG 6001 często brane są pod uwagę w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych, na studia wojskowe lub kursy oficerskie.

Więcej informacji na temat kursu pod numerem telefonu (22) 886 50 12

 
ZAŁĄCZNIKI