Certyfikat IELTS – najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego

Dziś chcielibyśmy Wam przybliżyć certyfikat IELTS. Co to w ogóle jest? Co daje? Gdzie IELTS zdawać? Co to za egzamin? Na te i inne pytania postaramy się Wam wyczerpująco odpowiedzieć, by zachęcić do wzięcia pod uwagę zdobycie właśnie tego certyfikatu.

 

Czym jest certyfikat IELTS?

 

Zacznijmy od tego, czym on w ogóle jest. IELTS (International English Language Testing System) to jeden z najpopularniejszych testów języka angielskiego. Stworzyły go trzy instytucje: British CouncilUniversity of Cambridge ESOL Examinations i IDP Australia. British Council podaje, że jest on akceptowany przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, m.in. przez agencje rządowe, organizacje zawodowe, firmy i pracodawców oraz niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, a także wiele szkół w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Chinach, Korei, Hongkongu, Holandii i w wielu innych krajach. Jest to również jedyny certyfikat, uznawany przez władze imigracyjne w państwach, które wymagają potwierdzenia znajomości języka angielskiego. IELTS stanowi też alternatywę dla innego egzaminu językowego, jakim jest TOEFL.

Już z powyższego opisu widać, że certyfikat ten przydaje się najbardziej, gdy chcemy wyjechać do krajów anglojęzycznych, bez względu na to, czy chodzi o podjęcie tam studiów, pracy, zrobienie stażu czy pobyt w ramach stypendium. No i w wypadku starania się o stały pobyt, np. w Kanadzie, może być też warunkiem jego otrzymania. Egzamin skupia się na komunikatywności języka, umiejętności posługiwania się nim na co dzień, więc, zdając go, możemy też być spokojni, że poradzimy sobie z organizacją życia w nowym kraju.

Także w Polsce IELTS może się nam przydać, jeśli staramy się o pracę w firmie wymagającej znajomości języka angielskiego. Dzięki dużej rozpoznawalności tego certyfikatu pracodawca uzna go za równie wiarygodny jak na przykład FCE. Właściwie, nawet za bardziej wiarygodny, bo dzięki dwuletniemu okresowi ważności certyfikat pokazuje aktualną, realną znajomość języka u jego posiadacza…

Jak widać, jest to certyfikat najbardziej chyba uniwersalny, akceptowany w kraju i za granicą, przydatny w pracy zawodowej i rozwoju naukowym.

 

Jak wygląda egzamin IELTS?

 

Zobaczmy więc teraz, jak wygląda sam egzamin IELTS i jakie stawia przed nami wymagania.

W Polsce regularne edycje odbywają się w Warszawie i Krakowie. Każdego roku jednak organizuje się kilka sesji w innych miastach, np. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu czy Lublinie, w zależności od zapotrzebowania.

Egzamin zdaje się w jednym z dwóch wybranych wcześniej modułów: Academic lub General Training. Najczęściej instytucja, na potrzeby której zdajemy egzamin, sama określa wymaganą wersję.

Generalnie rzecz ujmując, moduł Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia w języku angielskim. Ma bardziej naukowy charakter, większą wagę przykłada się tu do poprawności językowej, kładzie mocniejszy nacisk na znajomość gramatyki.

Natomiast moduł General Training przydaje się bardziej osobom chcącym zdobyć doświadczenie zawodowe lub odbyć staż w krajach anglojęzycznych bądź planującym migrację do Australii, Kanady czy Nowej Zelandii.

W każdej z wersji egzamin składa się z czterech części: Słuchania, Czytania, Pisania i Mówienia. Słuchanie i Mówienie są takie same dla obu modułów, natomiast części Czytanie i Pisanie się różnią. Części pisemne egzaminu trwają około 3 godzin (bez przerw). Najpierw Słuchanie (40 minut), potem Czytanie (60 minut), na końcu Pisanie (60 minut). Część ustna egzaminu może mieć miejsce tego samego dnia albo odbyć się na 7 dni przed częścią pisemną lub 7 dni po niej i polega  na indywidualnej (i nagrywanej) rozmowie z egzaminatorem. Trwa ok. 11-14 minut.

Na wynik egzaminu składają się oceny uzyskane z poszczególnych jego części (w skali od 1 do 9 punktów) oraz ocena końcowa (także w skali 1-9). Każda ocena odpowiada konkretnym umiejętnościom. Maksymalna liczba punktów to 9 i oznacza ona, że certyfikowana osoba płynnie i ze zrozumieniem posługuje się językiem angielskim (tzw. Expert User). Najniższa ocena to 1 i jest równoznaczna z brakiem umiejętności posługiwania się językiem angielskim i znajomością kilku najwyżej słów (tzw. Non User).

 

Jak przygotować się do egzaminu IELTS?

 

Pozostaje nam jeszcze jedno ważne pytanie: jak się przygotować do zdawania IELTS?

Oczywiście, można (i warto) zapisać się na dedykowany temu właśnie kurs.

Jeśli jednak ktoś planuje przygotowywać się samodzielnie, polecamy podręcznik wydany przez British Council, czyli samą jednostkę certyfikującą: „How to prepare for IELTS”. Z kolei Uniwersytet Cambridge opublikował zbiór testów Official IELTS Practice Materials. Można więc samemu przeprowadzić sobie test próbny – zachęcamy, by zrobić to z zegarkiem w ręku. Dzięki temu przygotujecie się do rozwiązywania zadań w konkretnych ramach czasowych – a to kluczowy warunek sukcesu!

Z materiałów dostępnych w Internecie polecamy te ze strony www.ielts.org, natomiast na stronie www.britishcouncil.pl znajdziecie wiele praktycznych informacji.

By przygotować się do części pisemnej, warto nauczyć się tworzenia krótkich planów wypracowań, na przykład na tematy z poprzednich lat. Pomoże to lepiej zorganizować tekst i nie pominąć żadnego ważnego elementu. Natomiast by dobrze poradzić sobie ze Słuchaniem, warto zapoznać się z różnymi akcentami, aby być w stanie zrozumieć wszystkie wypowiedzi.

Życzymy Wam przyjemnych przygotowań, uwieńczonych sukcesem na egzaminie!

ZAŁĄCZNIKI