STANAG – co kryje się za tą tajemniczo brzmiącą nazwą?

bezpieczny-start

Tak w skrócie – to skrót właśnie: od Standardization Agrement, czyli Umowy Standaryzacyjnej NATO, która określa procesy, procedury, pojęcia i warunki dla wspólnych wojskowych lub technicznych procedur i wyposażenia dla swoich krajów członkowskich. Każdy z tych krajów jest zobowiązany do ratyfikowania STANAG-u oraz wdrożenia go we własnej armii.

W takim razie co to jest STANAG 6001? Jest to jedna z norm Umowy Standaryzacyjnej, określająca poziomy biegłości językowej w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Poziom ten określa się w czterech powszechnie stosowanych kategoriach: Słuchanie, Mówienie, Czytanie i Pisanie. Poziomów zaawansowania językowego, określanych cyframi, jest pięć:

– poziom ,,1″ – podstawowy;

– poziom ,,2″ – średniozaawansowany (czynna w ograniczonym zakresie);

– poziom ,,3″ – zaawansowany (profesjonalne minimum);

– poziom ,,4″ – biegły (w pełni profesjonalny);

– poziom ,,5″ – doskonały (poziom native speaker’a/bilingwalny).

Nas interesuje tutaj STANAG angielski. Czy STANAG ten jest dostępny również dla cywili? Tak, do egzaminu może podejść każda osoba pełnoletnia spoza resortu obrony narodowej. W praktyce są to najczęściej osoby planujące rozwijanie kariery w strukturach militarnych, studenci WAT-u oraz  nauczyciele i lektorzy języka angielskiego, chcący się przygotować  do nauczania języka na poziomie 1111, 2222 i 3333 wg Normy STANAG 6001.

 

Kto zyska ze zdania egzaminu STANAG?

 

Z myślą o cywilach chcących zdać egzamin STANAG w LSW został opracowany specjalny kurs: Angielski militarny wg STANAG 6001. Pozwala on kompleksowo i wszechstronnie przygotować się do samego zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu – co może okazać się nieodzowne do pracy w wojsku i pomóc ją rozwinąć. Jest też jednocześnie szkoleniem metodycznym dla lektorów języka angielskiego, anglistom więc pozwala uczyć innych i przygotowywać ich do egzaminów. Szkolenie ma charakter ekspercki i prowadzone jest w intensywnej formie wykładowo-warsztatowej.

Pracę w grupie pod kierunkiem trenera uzupełnia praca indywidualna uczestników – jest to model tzw. blended learningu. Blended learning lub B-learning to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami, prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Pozwala ona najszybciej osiągnąć rezultaty, gdyż jest bardzo wszechstronna. Daje studentom możliwość „podkręcenia” tempa nauki, jeśli mają taką potrzebę. Przydatne narzędzia są bowiem udostępnione „do domowego użytku”. W przypadku naszego kursu pakiet narzędzi blended learningu (zajęcia z trenerem + praca własna) został jeszcze wzbogacony o feedback oraz egzamin sprawdzający.

Największym chyba atutem kursu jest prowadzący zajęcia ekspert ds. kształcenia języka angielskiego w wojsku, będący jednocześnie egzaminatorem wg. STANAG 6001. Dzięki tym uprawnieniom ma on dostęp do bieżących informacji na temat aktualnej formy egzaminu i dopasowuje do niej kształt kursu. Przygotowuje więc bardzo praktycznie pod kontem zdawania certyfikatu. Dowiecie się także, jak napisać raport STANAG.

 

Jak zdać egzamin STANAG i gdzie w ogóle zdawać?

 

Same modele egzaminacyjne na potrzeby resortu są przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych MON z siedzibą w Łodzi. Odpowiada ona także za utrzymanie standardów egzaminowania językowego w całych siłach zbrojnych. Ale uprawnienia do egzaminowania na poziomie 1. i 2. uzyskały także Dowództwo Generalne RSZ, Żandarmeria Wojskowa oraz uczelnie wojskowe. Egzaminowanie z języka angielskiego na poziomie 3. i 4. oraz egzaminowanie eksternistyczne na poziomach 1-3 z innych języków prowadzi wyłącznie Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON. Do jednej z tych jednostek należy wysłać zgłoszenie egzaminacyjne (ważne, żeby było w Wordzie) oraz uiścić opłatę w wysokości 260 zł (każda z czterech części kosztuje 65 zł).

Wszystkie cztery części egzaminu na poziomie 1 i 2 wg STANAG 6001 odbywają się tego samego dnia, w kolejności: Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie. Sam egzamin zazwyczaj rozpoczyna się o godz. 8.30. Sprawności pisemne trwają do ok. godz. 12.00. Później rozpoczyna się egzamin ze sprawności Mówienie. Kandydaci przystępują do tej części według ustalonej wcześniej kolejności. Warto więc zarezerwować sobie na to cały dzień.

Aby zdać, należy zdobyć min. 70% maksymalnej liczby punktów. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 21 dni, a upragniony certyfikat będzie wysłany pocztą.

Dajcie więc sobie szansę na wypatrywanie z radością listonosza!

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID