Edukacja domowa w Polsce – wszystko, co warto o niej wiedzieć

zasady edukacji domowej

Mimo że edukacja domowa w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rodziców i uczniów, wciąż trudno powiedzieć o niej, że jest popularna. W dużej mierze wynika to z krążących na jej temat mitów, według których dziecko uczące się w domu nie rozwija w prawidłowy sposób swoich umiejętności społecznych i w przyszłości nie radzi sobie z pracą w grupie. W rzeczywistości jednak bardzo często okazuje się, że nauczanie domowe niesie z sobą wiele korzyści, które umożliwiają dziecku rozwój w dopasowanym do jego potrzeb tempie. W Centrum Nauczana Domowego od wielu lat współpracujemy z rodzinami, które szkołę zamieniły na dom i są z tego rozwiązania niezwykle zadowolone.

 

Najważniejsze zasady edukacji domowej w Polsce

 

Wbrew pozorom edukacja domowa w Polsce nie wiąże się z wieloma formalnościami, o które musi zadbać rodzic decydujący się na taki tryb nauczania. Przez wiele lat dużą trudnością okazywało się zdobycie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które należało do jednych z niezbędnych dokumentów i które często wiązało się z koniecznością bardzo długiego czekania. Mimo to od 17 marca 2021 roku taki dokument nie jest już wymagany – rodzic powinien jedynie złożyć w wybranej placówce wniosek o przyjęcie do szkoły, wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku edukacji poza szkołą oraz oświadczenia zapewniające o stworzeniu dziecku odpowiednich warunków do nauki i o przystąpieniu dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych potwierdzających znajomość materiału przewidzianego w podstawie programowej.

Najważniejsze zasady edukacji domowej w Polsce

Warto przy tym wspomnieć, że edukacja domowa w Polsce powstała z myślą o każdym uczniu, który chciałby z niej skorzystać. W praktyce oznacza to, że na indywidualne nauczanie domowe często decydują się dzieci, które bardzo dobrze radzą sobie w szkole i chciałyby poznawać nieco więcej materiału, niż przewiduje to podstawa programowa. Ponadto edukacja domowa okazuje się idealnym rozwiązaniem dla młodych ludzi, którym nie zawsze wystarczają wyjaśnienia nauczyciela lub którzy chcieliby przy okazji omawiania danego zagadnienia zadać jeszcze mnóstwo innych pytań niemieszczących się w przewidzianych 45 minutach zajęć.

 

W jaki sposób przygotować dziecko do egzaminów klasyfikacyjnych?

 

Podczas edukacji domowej w Polsce dziecko nie musi brać udziału w sprawdzianach, które organizowane są w poszczególnych klasach. Mimo to musi przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych, które potwierdzają znajomość materiału przewidzianego w podstawie programowej. Warto przy tym pamiętać, że tego typu egzamin może okazać się niezwykle ważny w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu postawimy zrezygnować z nauczania domowego i będziemy chcieli, by dziecko ponownie zaczęło uczęszczać do szkoły. Dlatego w Centrum Nauczania Domowego pomagamy dzieciom w bardzo dobrym opanowaniu niezbędnego materiału, starając się angażować je do nauki poprzez ciekawe gry edukacyjne czy rozwijanie swoich własnych zainteresowań. Dzięki temu młodzi ludzie nie muszą obawiać się tego typu egzaminów i za każdym razem bardzo dobrze sobie z nimi radzą.

ZAŁĄCZNIKI