Jak zacząć pracę w Służbie Więziennej?

Jak-zacząć-pracę-w-Służbie-Więzienne

Każdego roku przybywa kandydatów chętnych rozpocząć pracę w Służbie Więziennej. Dlaczego tak się dzieje? To gwarancja stałego zawodu i całkiem niezłych zarobków. Jednak zdecydowaną wadę jest środowisko pracy do którego nie każdy się nadaje. Jak wygląda rekrutacja do Służby Więziennej i jakie są wymagania?

 

Jakie są podstawowe wymagania wobec kandydatów?

 

Zanim przystąpicie do egzaminu musicie upewnić się, że spełniacie podstawowe wymagania, które pozwolą Wam przystąpić do rekrutacji. Kandydat musi spełnić następujące wymogi:

 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • Kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 • Kandydat musi korzystać z pełni praw publicznych;
 • Kandydat nie może być skazany za przestępstwo umyślne oraz nie może toczyć się wobec niego żadne postępowanie karne;
 • Każdy kandydat musi przedłożyć rękojmię zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Obowiązki służby więzienniczej

 

Do podstawowych obowiązków służby więzienniczej należy pilnowanie osób skazanych na karę więzienia za różne przestępstwa. To dotyczy zarówno zakładów karnych oraz aresztów śledczych.

Poza pilnowanie osadzonych, Służba Więzienna jest odpowiedzialna również za przystosowywanie więźniów do życia po odbyciu kary więzienia, czyli ich resocjalizacji oraz adaptacji do warunków panujących poza zakładem karnym. Najczęściej dobywa się to poprzez terapie oraz rozmowy z psychologiem.

 

Jak wyglądają testy?

 

Rekrutacja do Służby Więziennej dzieli się na trzy etapy. Każdy z etapów jest osobno punktowany i od ich sumy zależy ostateczny wynik rekrutacji oraz przyjęcia do pracy w SW.

 

Rozmowa wstępna

 

Podczas rozmowy wstępnej trzeba umotywować swoją chęć rozpoczęcia pracy w Służbie Więziennej. Oprócz tego trzeba zrobić autoprezentację i wypunktować swoje doświadczenia, predyspozycje i umiejętności, które predystynują nas do pracy w SW.

Dodatkowo możemy zostać zapytania o wskazanie naszych słabych i mocnych stron.

Przykładowe pytania na rozmowie wstępnej

 • Czego oczekujesz od pracy w Służbie Więziennej?
 • Co możesz wnieść do nowego miejsca pracy?
 • Wymień swoje umiejętności jakie według Ciebie mogą się przydać w pracy strażnika więziennego.
 • Jakie są Twoje wymagania wobec pracodawcy?
 • Dlaczego chcesz dołączyć do SW?

Etap II – Test wiedzy ogólnej

Testy do Służby Więziennej są testami czysto teoretycznymi. Tematyka obejmuje zasady funkcjonowania państwa, wymiaru sprawiedliwości czy samego więzienia. Arkusz egzaminacyjny obejmuje 30 pytań zamkniętych z jedną możliwą odpowiedzią. Wszyscy kandydaci mają 35 minut na rozwiązanie testu.

ETAP III – Test sprawności fizycznej

Ostatnim etapem testów jest egzamin sprawnościowy. Radzimy solidnie się przygotować do egzaminów, szczególnie jeżeli nie macie codziennie kontaktu ze sportem. To pozwoli Wam na zaliczenie egzaminu fizycznego bez żadnego problemu.

Poniższe wyniki pozwolą uzyskać najwyższą liczbę punktów za testy fizyczne:

 • Skok w dal – kobiety 175 cm, mężczyźni 245 cm;
 • Rzut piłką lekarską – kobiety 11 metrów, mężczyźni  15 metrów;
 • Skłon tułowia w przód – dotknięcie kolan głową, dla kobiet i mężczyzn;
 • Bieg po kopercie– kobiety 24 sekundy, mężczyźni 22 sekundy;
 • Bieg wahadłowy– kobiety 17 sekund ,mężczyźni 27 sekundy.

Po zakończeniu testów publikowane są wyniki egzaminów. Do Służby Więziennej dostają się tylko kandydaci z najwyższą ilością punktów.