Kompendium maturalne – matura 2019

Matura, matura – i mnóstwo pytań w głowie: co, gdzie, jak, kiedy? Często wątpliwości macie do ostatniej chwili. Więc choć matura już tuż-tuż, wciąż bardzo może się Wam przydać nasze małe kompendium czyli FAQ maturzysty. Zapraszamy do lektury – przede wszystkim przyszłych lingwistów wybierających się do nas na studia. Ale tak naprawdę są to uniwersalne informacje użyteczne dla wszystkich maturzystów.

 

Kto może zostać zwolniony z egzaminu maturalnego?

 

Zwolnienie uzyskują laureaci albo finaliści olimpiad z danego przedmiotu (nawet jeśli nie uczyli się go w szkole, którą ukończyli). W rubryce z tego przedmiotu zostaje wpisane słowo „zwolniony” na świadectwie dojrzałości. Liczy się to jako wynik maksymalny.

 

Jaki przedmioty są na maturze obowiązkowe?

 

Na maturze 2019 będą to:                                                                                                            

 • matematyka na poziomie podstawowym,
 • język polski – matura pisemna na poziomie podstawowym,
 • język polski – matura ustna (jeden poziom),
 • nowożytny język obcy – matura pisemna na poziomie podstawowym,
 • nowożytny język obcy – matura ustna (jeden poziom),
 • egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego.

 

Czy jeśli zdaję maturę z angielskiego na poziomie rozszerzonym (jako przedmiot dodatkowy), to muszę też zdawać podstawowy?

 

Tak, należy przystąpić do wszystkich powyższych egzaminów obowiązkowych. Nie ma tu znaczenia, na jakie dodatkowe przedmioty się zdecydowałeś. Jeśli więc wybrałeś angielski jako swój przedmiot dodatkowy, najpierw zdajesz poziom podstawowy, a potem rozszerzony.

 

Jakie przedmioty i na jakim poziomie zdawać, by dostać się na lingwistykę?

 

Łatwo się pewnie domyślić, że aby dostać się na anglistykę, trzeba zdać angielski. Wymagany poziom i ilość punktów zależą już od danej uczelni. Często warto także zdać drugi nowożytny język obcy, za co można otrzymać dodatkowe punkty.

W Lingwistycznej Szkole Wyższej nie ma wymogu zdawania języka obcego także jako dodatkowego przedmiotu, ale należy go znać przynajmniej na poziomie B1.

 

Ile przedmiotów na poziomie rozszerzonym można wybrać?

 

Maksymalnie można zdawać sześć przedmiotów na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym. I – jak już wyżej sugerowaliśmy przyszłym lingwistom – im więcej zdanych języków obcych, tym lepiej.

 

Czy na maturze mogę zdawać przedmiot, którego nie uczyłem się w szkole?

 

Tak, jeśli znajduje się on na liście przedmiotów maturalnych.

 

Czy przedmiot dodatkowy można zdawać tylko na poziomie podstawowym?

 

Nie, przedmioty dodatkowe można zdawać wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

 

Jakie przedmioty dodatkowe można zdawać na maturze?

 

Dopuszczone przedmioty dodatkowe z części pisemnej na poziomie rozszerzonym to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Czy można zdawać inny język obcy na maturze pisemnej, a inny na obcej?

 

Jeśli są to przedmioty obowiązkowe, to obydwa egzaminy muszą być zdawane z tego samego języka.

 

Jakie są terminy matur w 2019 roku?

 

Najbardziej wiarygodne informacje znajdziesz na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf.

 

Ile czasu trwają poszczególne egzaminy maturalne?

 

Matury zaczną się 6 maja od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Potem 7 maja matematyka podstawowa i 9 – rozszerzona. Dalej – to już zależy od wybranych przez Was przedmiotów.

 

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?

 

30 procent – tak jest w większości przypadków, czyli dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zarówno zdawanych pisemnie, jak i ustnie.

Natomiast jeśli chodzi o maturę pisemną na poziomie rozszerzonym z przedmiotu wybranego samodzielnie jako obowiązkowy, to CKE nie określa progu zdawalności. Odnosi się to zresztą do wszystkich przedmiotów dodatkowych. Tak naprawdę ich poziom zweryfikuje się dopiero podczas rekrutacji na studia. Dla przyszłego lingwisty znaczy to, że matura musi odzwierciedlać poziom języka minimum B1.

 

Gdzie znajdę informacje na temat tego, co muszę umieć na maturze?

 

Wszystko znajduje się w podstawie programowej CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/.

 

A gdzie można znaleźć próbne arkusze?

 

Na przykład tutaj: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/probny-egzamin/. Ale pobuszujcie w Internecie – w różnych miejscach można ich znaleźć naprawdę sporo.

 

Czym można wypełnić arkusze maturalne?

 

Może to być wyłącznie czarny długopis lub pióro.

 

Jakie przybory można mieć przy sobie na maturze?

 

Jest to zależne od zdawanego przedmiotu – zazwyczaj linijka i kalkulator. Szczegóły jednak warto sprawdzić na stronie CKE.

 

Czy mogę mieć przy sobie wodę?

 

Tak, możesz wnieść ze sobą małą butelkę wody. Wodę może też zapewnić szkoła.

 

Czego absolutnie nie wolno mieć na maturze?

 

Absolutnie zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Skorzystanie z telefonu komórkowego może skończyć się unieważnieniem matury. Nie wolno też mieć przyborów, których nie przewiduje się na nadanym przedmiocie. Nie ma również możliwości opuszczania sali w trakcie egzaminu. Zgodzić się na to może ewentualnie przewodniczący zespołu nadzorującego w uzasadnionym przypadku.

 

Kiedy dostanę wyniki z matury?

 

W tym roku wyniki egzaminów maturalnych ogłoszone zostaną 4 lipca i tego też dnia będziecie mogli odebrać swoje świadectwo ze szkoły.

 

Które lektury są obowiązkowe na maturze w 2019?

 

Lektury absolutnie obowiązkowe, które pojawią się na pewno, to:

 1.  „Bogurodzica”,
 2.  Jan Kochanowski – wybrane treny oraz pieśni (inne niż poznane gimnazjum) oraz psalm,
 3.  Adam Mickiewicz – „Dziady część III”,
 4.  Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”,
 5. Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna: „Krzyżacy”, „Potop”, „Quo vadis?”,
 6.  Bolesław Prus – „Lalka”,
 7.  Stanisław Wyspiański – „Wesele”,
 8.  Bruno Schulz – wybrane opowiadanie,
 9. Witold Gombrowicz – „Ferdydurke”.

Przeczytajcie je koniecznie – bez nich naprawdę nie ma możliwości zdania tego egzaminu. A przy okazji bardzo możliwe, że znajdziecie tam coś dla siebie. Czasem lektury okazują się naprawdę ciekawymi książkami. Warto zaryzykować znajomość z nimi!

 

Kiedy składać podanie na studia? Czy mogę się zarejestrować bez matury?

 

Nie musisz się obawiać, że coś przegapisz, czekając na wyniki maturalne. Rejestrujesz się elektronicznie i możesz to zrobić jeszcze zanim te wyniki otrzymasz. Gdy już będą Ci znane, po prostu uzupełnisz  brakujące dane w formularzu.

Każda uczelnia samodzielnie ustala terminy rekrutacji. Możecie je wszystkie znaleźć tutaj: https://www.otouczelnie.pl/artykul/290/Zasady-rekrutacji-na-studia-2019. Jeśli chodzi o LSW, nabór trwa w okresie 04.05.2019 r. – 30.09.2019, więc zdążycie na pewno!

 

Kto będzie miał wolne w matury?

 

W trakcie matur wolne będą mieli uczniowie pierwszych i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Czasem także odwołuje się lekcje w podstawówkach sąsiadujących z liceami, by młodsze dzieci nie przeszkadzały maturzystom podczas testów.

Dniami wolnymi będą 6,7 i 9 maja, w których odbywają się odpowiednio egzaminy z polskiego, matematyki i języków obcych.

W niektórych szkołach uczniowie odpracują też wolne 9 i 10 maja, dzięki czemu mają aż tydzień wolnego – od 6.05 do 12.05.

 

Czy po maturze warto iść na studia?

 

Hmm, zakładamy, że skoro myślisz o naszej uczelni, już jesteś do tej koncepcji przekonany. A jeśli nie – jednoznacznie odpowiemy, że warto. Oznacza to wyższe zarobki, szersze horyzonty, większe życiowe szanse. A jeśli od razu chcesz zacząć życie zawodowe, wybierz studia zaoczne – na LSW oferujemy i taką możliwość.

Kiedy można zdać egzamin poprawkowy?

Jeśli komuś noga się powinie, ma jeszcze drugą szansę, czyli egzaminy poprawkowe w następujących terminach:

20 sierpnia 2019 – część pisemna (wszystkie przedmioty),

20-21 sierpnia 2019 – część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne). Także i my czekamy na spóźnialskich – ważniejsze, jak maturę zdacie, a nie – kiedy. Aby tylko zmieścić się w naszych terminach rekrutacji ;).

ZAŁĄCZNIKI