Matura z języka obcego – podstawowa czy rozszerzona?

matura-z-jezyka-obcego

„Matura – ale jaka?” – nieraz pewnie pytasz siebie. Oczywiście, zdawać będziesz język obcy. Ale przed Tobą jeszcze wybór, czy podstawowy czy rozszerzony angielski (bo to ten język najczęściej się zdaje). Postaramy się tutaj udzielić Wam kilku porad i wskazówek, by ten wybór uprościć. Napiszemy o wymaganiach na maturze na jednym i drugim poziomie. No i o tym, jakie każdy z tych poziomów ma wady i zalety. Oraz o jeszcze jednej ważnej rzeczy: co na rynku pracy daje matura z języka obcego rozszerzona, a co – podstawowa. Jaką maturę z języka obcego wybrać aby zapewnić sobie wysokie szanse na zatrudnienie. Sprawdź!

Zacznijmy więc od kwestii bazowej, czyli:

 

Wymagania na maturze podstawowej

 

Matura z języka obcego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa, więc chcesz czy nie chcesz, zdawać ją musisz. Pytanie więc tylko, czy na niej poprzestać, czy też „iść dalej”?

Przyjrzyjmy się, czego tu się będzie od nas oczekiwać.

 

Matura ustna

Będzie sprawdzała Waszą umiejętność wypowiadania się w różnych formach: na początek w luźnej rozmowie (to będzie tzw. small talk, niezobowiązująca pogawędką o przysłowiowej pogodzie, tak na rozgrzewkę). Potem już będzie to rozmowa, w której wcielicie się w określoną rolę. Dalej trzeba będzie się wykazać umiejętnością opisania przedstawionych treści (czyli obrazka i tzw. materiału stymulującego) i odpowiedzi na pytania na ich temat.

Aby to wszystko zrobić, będzie musieli nauczyć się określonych struktur leksykalno-gramatycznych (czyli mówiąc prościej: gramatyki i słówek) i wykazać się poprawną wymową, najlepiej z odpowiednim akcentem, i starać się mówić jak najbardziej płynnie, bez przerw, powtórzeń i zacinania się.

Nie denerwujcie się tym jednak za bardzo. Egzaminatorzy to też ludzie i wiedzą, co to stres i nerwy. Rozumieją, że możecie nagle zapomnieć prostego słówka, „zawiesić się” czy mieć poczucie kompletnej pustki w głowie. Takim potknięciem nie warto się przejmować, lepiej przejść nad nim do porządku dziennego i spokojnie mówić dalej.

 

Matura pisemna

Tu wymagania podzielone są na odpowiednie kategorie.

Jeżeli chodzi o znajomość środków językowych, należy się posługiwać w miarę szerokim ich wachlarzem. Wyróżniamy środki: leksykalne (tzw. „słówka”, ale i całe zwroty, wyrażenia frazeologiczne), gramatyczne, ortograficzne i fonetyczne (czyli brzmieniowe). Tu warto w ramach przygotowań użyć na przykład metody fiszek, aby wzbogacić słownictwo. No i trzeba „przysiąść” nad gramatyką, skupiając się mocno na czasach, ich trybach i stronach. Zakres tematów jest następujący: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo oraz „elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności” – uff…Choć to ostatnie brzmi zawile, generalnie są to tematy, z którymi stykacie się na co dzień i rozmawialiście o nich już nieraz na szkolnych lekcjach.

Rozumienie wypowiedzi – odnosi się do wypowiedzi prostych, typowych, wyraźnie wypowiadanych i tworzonych w standardowej odmianie języka i (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy). Podobny poziom wymagany jest przy wypowiedzi pisanej. Tu spotkacie się z takimi tekstami jak napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne. I w wypowiedziach ustnych, i w pisemnych będziecie musieli wykazać się umiejętnością określenia głównej myśli całego tekstu, ale też jego poszczególnych części; znaleźć w nim potrzebne informacje; rozpoznać kontekst wypowiedzi (nadawcę, odbiorcę, formę tekstu) oraz dominujący styl.

Oprócz zrozumienia wypowiedzi trzeba też umieć je stworzyć. Wystarczy, jeśli będziecie potrafili sformułować krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, opisać ludzi, przedmioty, miejsca, wydarzenia z życia codziennego czy z przeszłości, powiedzieć coś o swoich planach, marzeniach, sformułować opinie.

Przyjdzie Wam też na pewno na czyjeś wypowiedzi zareagować, czyli po prostu odpowiedzieć – w rozmowie i w typowych sytuacjach w zrozumiały i adekwatny do sytuacji sposób, pisemnie lub ustnie.

I jeszcze tzw. przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie czyli na przykład przekazanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych, przekazanie w jednym języku myśli lub informacji wyrażonych w drugim.

Wygląda groźnie? Nie przejmujcie się, tak naprawdę język wymagań jest bardziej zawiły niż same wymagania. Koniec końców musicie znać język na tyle, by w życiu codziennym sprawnie i w miarę składnie się komunikować. Nietrudno więc tę maturę zdać, próg wymagań nie jest wysoki. Pojawia się jednak pytanie, co taka podstawowa matura daje i czy warto na niej poprzestać?

 

Wymagania na maturze rozszerzonej

 

Zanim to rozważymy, przyjrzyjmy się, jak wyglądają wymagania na maturze rozszerzonej.

Ich podstawą są oczywiście wymagania podstawowe – a więc to wszystko, co powyżej. Oprócz tego dochodzi parę jeszcze rzeczy.

Część ustna się nie zmienia – o tym już pisaliśmy.

Natomiast w części pisemnej trzeba wykazać się już opanowaniem bogatszego słownictwa, ale w zakresie tych samych tematów.

Jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu, możecie się spotkać z większą ilością form: np. rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, komunikaty, instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i telewizyjne), natomiast co do form pisanych, tu mogą pojawić się: artykuły prasowe, recenzje, wywiady, teksty literackie itp. Ważne, by w jednych i drugich nauczyć się oddzielać fakty od opinii.

Także wypowiedzi ustne będą tu dłuższe i bardziej rozbudowane. Możecie na przykład być poproszeni o wyjaśnienie sposobu obsługi jakichś urządzeń czy procedur postępowania. W innym wariancie będzie to przedstawienie w logicznym porządku argumentów za i przeciw przyjętej tezie lub rozwiązaniu. Także wypowiedzi pisemne mogą dotyczyć powyższych kwestii, mogą też wymagać bardziej zaawansowanych form, jak oficjalny list lub rozprawka czy esej.

Natomiast jeśli chodzi o reagowanie na wypowiedzi (tak ustne, jak pisemne), to trzeba przygotować się na prowadzenie negocjacji w codziennych sytuacjach, zabranie głosu w dyskusji, wyrażenie opinii, formułowanie komentarzy i hipotez, spekulowanie na temat przyczyn i konsekwencji różnych zdarzeń.

Sposoby przetwarzania tekstu nie będą zbyt skomplikowane: może się pojawić polecenie streszczenia tekstu lub dla odmiany rozwinięcia notatki, ogłoszenia, nagłówków prasowych lub zmiany jednego stylu na drugi.

Więc tylko o tyle więcej ponad program do matury podstawowej będziecie musieli opanować. Dużo to czy mało? Zważywszy, że są to kwestie z którymi i tak się w toku nauki szkolnej spotkacie, to nie tak dużo. Wystarczy tylko poświęcić im więcej czasu i uwagi. No i zawsze lepiej zdać troszkę słabiej maturę rozszerzoną niż śpiewająco maturę podstawową – i to posiadając tę samą wiedzę.

 

Czy matura podstawowa z języka obcego daje cokolwiek na rynku pracy?

 

Zanim wybierzemy poziom, zastanówmy się w ogóle po co matura z angielskiego (czy innego języka obcego)? Co nam daje z perspektywy rynku pracy, przyszłego życia zawodowego?

Jeśli chodzi o poziom podstawowy, odpowiedź jest brutalna – właściwie nic. Żeby zdać maturę, wystarczy przecież uzyskać 30% punktów. To naprawdę niewiele i z perspektywy pracodawcy nie świadczy o znajomości języka pozwalającej na swobodne stosowanie go w życiu zawodowym. A przecież angielski to współczesna „lingua franca” i dopiero opanowany przynajmniej na poziomie B1 staje się kartą przetargową na rynku pracy.

 

A co daje matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym?

 

Po pierwsze – już sama w sobie jest na rynku pracy wiarygodnym potwierdzeniem, że język faktycznie znacie. Jeśli ktoś ambitnie wybiera taki poziom, to nawet jeśli nie uzyska wysokiej liczby punktów, zyskuje uznanie i wiarygodność w oczach potencjalnego pracodawcy.

I przede wszystkim, matura na tym właśnie poziomie jest biletem wstępu i warunkiem dalszego kształcenia się i zdobywania pełnych kompetencji. Z taką maturą możesz śmiało wybrać się na studia do Lingwistycznej Szkoły Wyższej. Dzięki nim nie tylko „doszlifujesz” język, ale i zyskasz pełne przygotowanie zawodowe do pracy tłumacza, nauczyciela czy działającego na arenie międzynarodowej biznesmena. A później zaproponujemy Ci ciekawe studia podyplomowe, na których poznasz specjalistyczne słownictwo branży medycznej czy prawniczej: https://lepszastronawiedzy.pl/studia-podyplomowe-jezyki-obce/. Jeśli jednak nie myślisz o pełnych studiach językowych, warto rozważyć zdanie certyfikatu na poziomie przynajmniej B2 (tutaj https://fabryka-jezyka.edu.pl/kursy/angielski możesz przygotować się choćby do najpopularniejszego FCE).

 

To w końcu jaka matura?

 

Wybór należy do Ciebie, ale najlepiej kieruj się naszą radą! Podejmij wyzwanie i zdaj ją na poziomie rozszerzonym. I niech to będzie dopiero początek Twojej kariery i edukacji opartej na znajomości języków obcych!

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID